slide 1 slide 2 slide 3
Buurtcomité Hoekakker

Red de Hoekakker

De Hoekakker, één van de laatste stukjes landbouwgebied in Ekeren-Donk, dreigt te verdwijnen om plaats te ruimen voor beton. Opnieuw wordt hierdoor een aanslag gepleegd op het landelijk groene karakter van Ekeren Donk! .

Lees meer

Recente items

Solidariteit tussen Lenora en Red de Hoekakker'

Leefbaarheid is wat ons bindt Lenora
Lees meer.

Ekeren luistert niet
.

Kloof tussen bewoners en politiekers: geen sprake van participatie.

Lees

Geen woorden maar daden: nu en in de toekomst'

Bebouwing op de Puihoek is niet aan de orde? Geloofwaardigheid van deze uitspraken hangt aan een zijden draad zolang er geen politieke daden op volgen!

Lees

Toonmoment park verliep niet zoals men gehoopt had.

Meer vragen dan antwoorden door de 450 woningen te verzwijgen.

GVA en Nieuwsblad

Ekeren Donk wordt stilaan één grote bouwwerf!

Behalve de Hoekakker staan in Ekeren Donk nog verschillende kleinere bouwprojecten op stapel
Het betreft hier meestal renovaties van bestaande percelen zodat praktisch geen kostbaar groen verloren gaat
Maar toch geraakt ons Donkske stilaan volgebouwd.
Reden te meer om dat laatste stukje groen - onze Hoekakker - te blijven beschermen.
We geven hierna een overzicht (dat nog voor aanvulling vatbaar is)

Projecten in uitvoering
De Bakkerij (hoek Oude Baan / Pastoor Goetschalckxstraat)
Hooghuys (hoek Kapelsesteenweg / Prinshoeveweg)
Kapelsesteenweg 309 (naast krantenwinkel)
Kapelsesteenweg 279
Oude Baan 10

Projecten in voorbereiding
Laar (boerderij Adriaenssens) klik hier voor meer info
Prinshoeveweg 120 klik hier voor meer info
Jozef Ickxstraat 10 - Nobele Donk (wordt in 2018 afgebroken en vervangen door serviceflats + woonzorg)

Projecten in de toekomst?
Prinshoeveweg 206 (De Prinshoeve)
????

We houden jullie op de hoogte

Teken onze petitie