Ons logo

 

Beste sympathisant,

Via deze link kan u een blanco template downloaden om bezwaar aan te tekenen tegen de plannen van de NMBS. Download het document in WORD-formaat

Op de website van stad Antwerpen (https://www.antwerpenmorgen.be/nl/projecten/oude-landen-inrichting-groene-zone/doe-mee/oude-landen-openbaar-onderzoek-2021) vind je de info.

Wie kan bezwaar indienen:

Iedereen van 18 jaar of ouder die rechtstreeks of onrechtstreeks hinder ondervindt kan een bezwaar indienen, dus ook meerderjarige kinderen. Ze moeten niet in de buurt wonen, dus (groot)ouders mogen ook bezwaar indienen als ze vinden dat hun (klein)kinderen hinder gaan ondervinden.

Hoe meer individuele bezwaarschriften, hoe beter! Eenzelfde bezwaarschrift door meerdere personen laten ondertekenen telt maar als 1 bezwaarschrift. Ook als verschillende bezwaarschriften te hard op elkaar lijken, telt het maar als 1 bezwaarschrift. De bezwaarschriften moeten dus voldoende van elkaar verschillen! Je kan dezelfde argumenten gebruiken, maar schrijf het in je eigen woorden, zodat ze niet kunnen zeggen dat he kopieën zijn!

Vorm:

Er zijn geen eisen wat betreft de vorm, maar vergeet niet om volgende te vermelden

Hoe indienen:

Indienen kan uiterlijk 16/7 (dus niet veel tijd meer) via:

Bijkomend advies:

Inhoud:

Omschrijf duidelijk de reden van uw standpunt, opmerking of bezwaar
Wees zo concreet mogelijk, dit is heel belangrijk! Bijvoorbeeld:

De argumenten kunnen gaan over

Andere argumenten doen in deze fase niet ter zake. Als er te veel van dergelijke argumenten in het bezwaarschrift staan die “niet ter zake doen”, dan riskeren we dat het bezwaarschrift minder waarde krijgt.

Inspiratie

Hieronder vinden jullie een aantal mogelijke argumenten, maar er zijn er veel meer. Laat het uit het hart komen, dat is veel krachtiger: denk aan wat jullie zelf vrezen / voelen / denken.

Permanente hinder na de werken

Emotie is goed, als het uit het hart komt is het krachtig, zolang het concreet onderbouwd is!

Discriminatie:

Hinder tijdens de werken

Noodzaak

Verzoeken naar de overheid

 

Terug

STEUN ONS MET EEN KLEINE BIJDRAGE