Ons logo

 

Nieuw!


 

 

BEZWAARSCHRIFTEN – hoe, waar en wanneer indienen – u leest het hier

Het afgelopen jaar hebben we met onze acties getracht de beleidsmensen op andere gedachten te brengen (met bvb ruilverkaveling naar betere locaties waar verloederde gebouwen of leegstand kan hergebruikt worden).

Men had hier echter geen oren naar, zodat we nu gebruik maken van de mogelijkheid om via het openbaar onderzoek officieel bezwaar in te dienen tegen deze onrealistische bouwplannen.

Iedereen die meent "een belang te hebben" om dit project te stoppen mag een bezwaarschrift indienen, zelfs voor je kinderen één tekenen is mogelijk.

Ook niet inwoners van Ekeren kunnen een bezwaarschrift indienen; het is best mogelijk dat zij dit doen omdat hun (klein)kinderen of familieleden in Ekeren wonen.


Dit moet gedateerd en ondertekend zijn met naam en adres van de indiener.

Uiteraard dienen de bezwaren objectief en geargumenteerd te zijn. Een loutere opsomming van verzuchtingen en bekommernissen volstaat dus niet.

We stellen daarom een modelbrief ter beschikking die iedereen nog naar eigen believen kan aanpassen en verbeteren.

  

Hieronder vindt u de link naar onze modelbrief die als bezwaarschrift kan gebruikt worden.
U kan deze integraal overnemen (pdf versie), maar ook – bij voorkeur - aanpassen volgens uw eigen persoonlijke argumenten en bezorgdheden (.docx of word versie)

Ze moeten uiterlijk 22 december toekomen.

Indienen kan op volgende wijze, maar wacht aub. niet tot de laatste dagen.
Meerdere personen die op hetzelfde adres wonen mogen één exemplaar tekenen.
Vergeet aub ook niet uw naam en adres op de eerste pagina te zetten.

 

Stuur deze documenten ook naar al uw buren en vrienden en vraag ze om ze na vervollediging in te dienen. Zo zorgen ze mee voor een leefbaar en groen Ekeren Donk

 


Overzicht bezwaarschriften
 


Uitgebreide versie (10 Blz.) in PDF formaat:
PDF


Uitgebreide versie (10 Blz.) WORD formaat
WORD

 

Terug naar de homepage

Teken onze petitie