Hoe bezwaar aantekenen

Write


Een bezwaarschrift maken, of één downloaden ?

Wie mag een bezwaar indienen: Iedereen die meent "een belang te hebben" om dit project te stoppen mag een bezwaarschrift indienen, zelfs voor je kinderen één tekenen is mogelijk.
Ook niet-inwoners van Ekeren kunnen een bezwaarschrift indienen; het is best mogelijk dat zij dit doen voor hun (klein)kinderen of familieleden met vermelding dat hun verwanten in Ekeren wonen of met vermelding dat met hoogbouw op de Hoekakker een precedent wordt gecreëerd met verstrekkende gevolgen voor de ruimere omgeving.
Dit moet gedateerd en ondertekend zijn met naam en adres van de indiener. Uiteraard dienen de bezwaren objectief en geargumenteerd te zijn. Een loutere opsomming van verzuchtingen en bekommernissen volstaat dus niet. We stellen daarom een modelbrief ter beschikking die iedereen nog naar eigen believen kan aanpassen en verbeteren. Hieronder vind je de link naar onze modelbrief die als bezwaarschrift kan gebruikt worden. Je kan deze integraal overnemen (pdf versie), maar ook – bij voorkeur - aanpassen volgens je eigen persoonlijke argumenten en bezorgdheden (.doc of word versie)

Word-document PDF-document

Indien je de melding krijgt dat de bestanden niet veilig zijn: Deze bestanden zijn veilig en betrouwbaar, ondanks de waarschuwing van de browser door het ontbreken van HTTPS.

image 2

Indienen via het omgevingsloket

Wat heb je nodig:

  • Een bezwaarschrift (zie: een bezwaarschrift maken of één downloaden)

  • Een methode om je identiteit te verifiëren (zie hieronder)

 Volg deze link naar het omgevingsloket: Omgevingsloket
(Kies een methode om je aan te melden (eID, Itsme, SMS of via mobiele app) 

Jouw naam zou nu reeds ingevuld moeten zijn op de onderstaande pagina.

  • Vul je e-mailadres in bij de persoonlijke gegevens
  • Geef aan of je dit bezwaarschrift in eigen naam, of in naam van iemand anders indient (indien voor iemand anders: vul die naam in in het vak daaronder)
  • Geef aan of je gegevens publiek mogen gemaakt worden
  • In het vak "Inhoud bezwaarschrift" kan je je bezwaren zelf typen, of ze plakken vanuit een ander document
  • Of je kan gebruik maken van het vak "bestanden toevoegen" om je bezwaarschrift digitaal toe te voegen (enkel PDF bestanden of afbeeldingen in de vorm van JPG of PNG)

Voorbeeld pagina: 


Indien je alle stappen doorlopen hebt dien je nog eens te bevestigen dat je bezwaarschrift volledig is, en dan kan je "Bezwaarschrift indienen" klikken.
  

image 3


Of opsturen?

1. Je kunt je bezwaarschrift ook op papier indienen. Hieronder vind je de modelbrief die je kan downloaden en printen.  
2. Je kan zelf een bezwaarschrift schrijven met je eigen argumenten of de modelbrief naar eigen inzicht aanpassen. 

Word-document PDF-document

Indien je de melding krijgt dat de bestanden niet veilig zijn: Deze bestanden zijn veilig en betrouwbaar, ondanks de waarschuwing van de browser door het ontbreken van HTTPS.


De geel gemarkeerde tekst moet je vervangen door je eigen informatie. Laat in elk geval het projectnummer op het bezwaarschrift staan en vergeet niet je bezwaar te handtekenen!

Te adresseren aan: aan College van Burgemeester en Schepenen t.a.v. dienst Omgeving/Vergunningen, Grote Markt 1, 2000 Antwerpen.

Contact

   Email: hoekakker@telenet.be
   Website: www.hoekakker.be

  • Facebook
    Facebook

Buurtcomité Ekeren-Donk