Ons logo

Nieuw!


 

 

BEZWAARSCHRIFTEN – "PARK"

Na de succesvolle actie om bezwaarschriften in te dienen tegen het Ruimtelijk Uitvoerings Plan (RUP) Hoekakker (december 2017), en zelfs vooraleer hierover een uitspraak is gebeurd door Gecoro (Gemeentelijke Commissie Voor Ruimtelijke Ordening) Is zoals u weet al een nieuw openbaar onderzoek gestart voor de aanleg van een “park”.

Dit openbaar onderzoek eindigt op 7 maart, vóór een uitspraak van het RUP verwacht wordt, en daarom zijn we genoodzaakt al volgende actie te starten en opnieuw verzet aan te tekenen tegen de onrealistische plannen.

Deze waterbuffer is een strikte noodzaak om op dit gebied te kunnen bouwen.
De projectontwikkelaars en politici die bebouwing genegen zijn noemen deze waterbuffer consequent een "park".

We starten daarom met nieuwe bezwaarschriften om te vermijden dat een goedkeuring automatisch zou kunnen leiden tot de goedkeuring van het RUP en voor de bouwplannen van woningen en appartementen.

Voor alle duidelijkheid: we zijn niet à priori tégen een park, maar wel als dit ten koste van bebouwing gaat.

Hieronder vindt u het standaarddocument, dat u naar believen kan aanvullen en personaliseren.

Iedereen die meent enige hinder van de aanleg van dit "park" te zullen ondervinden, mensen die in de toekomst vrezen er hinder van te hebben dienen best een bezwaar in.

Hinder kan vele gedaantes hebben en is voor iedereen misschien anders in te vullen:


Praktische info:

U moet dit bezwaarschrift nog vervolledigen met uw naam- en adresgegevens (handtekening hoeft enkel indien het als brief wordt ingezonden).
Indienen van het bezwaarschrift kan via één van volgende mogelijkheden

 • Papieren exemplaren mag je altijd bezorgen (ten laatste tegen zondag 04/03/2018) op één van volgende adressen, we sturen ze dan samen op.
 • Stuur deze documenten ook naar al uw buren en vrienden en vraag ze om ze na vervollediging in te dienen. Zo zorgen ze mee voor een leefbaar en groen Ekeren-Donk.


  Standaard bezwaarschrift "Park"
   


  Bezwaarschrift "Park" in PDF formaat:
  PDF


  Bezwaarschrift "Park": WORD formaat
  WORD

  De uiterste datum waarop het omgevingsloket een beslissing zal geven is vastgesteld op 7 mei, maar gezien de recente ontwikkelingen zou de beslissing wel eens veel vroeger kunnen vallen.
  Zoals dit ook het geval is voor onze vorige actie: bezwaarschriften “RUP Hoekakker”: alhoewel de uiterste beslissingsdatum vastgesteld is op 22 maart verwachten we ook hier veel vroeger al een definitieve uitslag.

   

  Terug naar de homepage

  Teken onze petitie