Ekeren Donk wordt stilaan één grote bouwwerf!

Behalve de Hoekakker staan in Ekeren Donk nog verschillende kleinere bouwprojecten op stapel
Het betreft hier meestal renovaties van bestaande percelen zodat praktisch geen kostbaar groen verloren gaat
Maar toch geraakt ons Donkske stilaan volgebouwd.
Reden te meer om dat laatste stukje groen - onze Hoekakker - te blijven beschermen.
We geven hierna een overzicht (dat nog voor aanvulling vatbaar is)

Projecten in uitvoering
De Bakkerij (hoek Oude Baan / Pastoor Goetschalckxstraat)
Hooghuys (hoek Kapelsesteenweg / Prinshoeveweg)
Kapelsesteenweg 309 (naast krantenwinkel)
Kapelsesteenweg 279
Oude Baan 10

Projecten in voorbereiding
Laar (boerderij Adriaenssens) klik hier voor meer info
Prinshoeveweg 120 klik hier voor meer info
Prinshoeveweg 206 (De Prinshoeve) -> zie Nobele Donk
Jozef Ickxstraat 10 - Nobele Donk (wordt in 2018 afgebroken en vervangen door serviceflats + woonzorg) klik hier voor Bouwprogramma en timingProjecten in de toekomst?
????

We houden jullie op de hoogte

 

Terug naar de homepage
Teken onze petitie