Lenora

Vanwege een gezamenlijke bezorgdheid over de leefbaarheid van onze woonomgeving namen we in juni contact op met LENORA.

LENORA staat voor Leefbare Noordrand.

Dit intitiatief van bewoners van Ekeren en Hoevenen ontstond kort nadat op 17 maart 2017 een einde kwam aan de impasse rond de Antwerpse ring via het zogenoemde ‘toekomstverbond’.

Lenora staat achter het bereikte akkoord  maar wil erover waken dat de uitvoering ervan niet ten koste gaat van de leefbaarheid in Noord-Antwerpen.   

Bij onze eigen pogingen in het voorjaar om in Ekeren een bredere solidariteitsbeweging op gang te brengen rond de waarde van open ruimte,  leek het ons logisch om ons met Lenora in verbinding te stellen.  

Zij reageerden positief  en intussen is een verdere kennismaking gepland. Van zodra dit alles concreter is, zullen we hierover verder berichten.


 

Lenora

 

Lenora : Website , Facebook

 

Teken onze petitie