Bezwaarschrift indienen? Zo doe je dat.

LogoVlinder

Beste buren Ekeren,                                                                                                               27 mei 2024.

Hier een update over de nieuwe vergunningsaanvraag waarvan u intussen al op de hoogte bent.

Met een nieuw openbaar onderzoek wil men de eerste stap zetten om opnieuw de open en groene ruimte van de Hoekakker te vervangen door een bouwproject op grote schaal, met drastische gevolgen voor leefbaarheid, mobiliteit en milieu.

Zoals enkele jaren geleden zullen we opnieuw een lange strijd moeten voeren om de bebouwing van deze omvang definitief tegen te houden.

De betrokkenheid van de meeste lokale politici laat te wensen over:

1. Enkele weken geleden nog hebben we alle districtsraadsleden om hun visie gevraagd; slechts 2 reacties mochten we ontvangen

2. Op donderdag 23 mei hadden we een onderhoud met onze districtsburgemeester dat geen resultaat opleverde: “spijtig genoeg worden alle belangrijke beslissingen op hoog niveau genomen en heeft het lokaal bestuur geen inspraak!” Ook voor een onderzoek naar alternatieven zoals planschadevergoeding of ruilverkaveling mogen we weinig steun verwachten.

Daarom moeten we zelf actie voeren om onze omgeving leefbaar te houden. We doen bij deze dan ook een oproep om onze rangen in de toekomst te versterken voor

- de analyse en studie van de vergunningsaanvraag en documenten terzake
- het verzamelen van alle argumenten die als bezwaar kunnen dienen
- het bedenken van originele en strategische acties
- het verspreiden van flyers

In bijlage vindt u al een voorbeeld van een bezwaarschrift dat u kan gebruiken of dat u zelf met persoonlijke argumenten kan vervolledigen.

Alle bijkomende info kan u op onze website http://www.hoekakker.be/bezwaar24.html terugvinden

Tenslotte willen we ook een oproep doen om ons financieel te steunen; zoals vorige keer zullen we enkel dankzij jullie financiële steun voldoende middelen kunnen inzetten om de procedure ter vernietiging van de bouwaanvraag via juridische weg verder te kunnen zetten.
Daarom graag jullie steun door storting op onze rekening BE66 9734 6981 0743

In naam van alle bewoners van Ekeren-Donk hartelijk dank

Mvg

Uw buurtcomité Hoekakker

Tip:
1. Print bijgevoegde flyer en hang hem op aan de straatkant als steun om de Hoekakker betonvrij te houden
2. Hierna de link naar de belangrijkste dossiers waarin je kan lezen en analyseren wat ons te wachten staat

https://omgevingsloketinzage.omgeving.vlaanderen.be/2024006563/inhoud-aanvraag/Mx3YC64NQwW3Fnr0IvszRQ/dossierstukken

Indien je de melding krijgt dat de bestanden niet veilig zijn: Deze bestanden zijn veilig en betrouwbaar, ondanks de waarschuwing van de browser door het ontbreken van HTTPS.