Update: nog twee dagen om bezwaar aan te tekenen

LogoVlinder

Beste buren, beste medestrijders,

Een dikke merci voor jullie massale respons op onze oproep om de Hoekakker betonvrij te houden. We rekenen momenteel op meer dan 1.000 bezwaarschriften en zijn benieuwd welk effect ze zullen hebben op de beleidsmakers.

Het ontbreekt de verantwoordelijken momenteel aan voldoende moed en wilskracht om de beslissingen uit het verleden (lees: het RUP waarmee bouwen mogelijk werd in de Hoekakker) te herroepen. Misschien komt er binnenkort verandering in!

Hoe verloopt de procedure verder? Het is wachten tot na de zomer of de bezwaarschriften de aanvraag van de vergunning kunnen doen afkeuren. De dienst Vergunningen heeft tot dan de tijd om alles te onderzoeken en de argumentatie in onze bezwaarschriften te beoordelen, hopelijk met een positief resultaat. Bij een negatief resultaat is er de mogelijkheid beroep aan te tekenen bij de Vlaamse Regering. En dat zullen we niet nalaten.

Tot slot zeer hartelijk dank aan al diegenen die ons reeds financieel hebben gesteund; we zullen jullie bijdrage nuttig gebruiken om verder over de leefbaarheid van Ekeren Donk en bijgevolg de Hoekakker te waken.

We wensen iedereen nog een zonnige zomer!

Uw buurtcomité Hoekakker

PS Het is nog niet te laat: u (en ook uw inwonende partner en meerderjarige kinderen) kunt nog steeds een bezwaarschrift indienen en dit tot volgende dinsdag 11 juni 23:59 uur. Meer info op www.hoekakker.be. Doen!