Beste buren

Op onze website is reeds enkele weken te lezen hoe de ontwikkelingen in verband met de Hoekakker hun verdere beloop krijgen.

Met een nieuwe belangrijke fase in het verschiet berichten we jullie graag over de huidige stand van zaken.

  1. -      Op 2 december keurde het College van Burgemeester en Schepen van de stad de proces- en richtnota GRUP Hoekakker goed.
  2. -      Op 20 december volgde het Districtscollege en gaf aan deze goedkeuring een gunstig advies.
  3. -      Op maandag 16 januari werden we voor een gesprek uitgenodigd op het kabinet van schepen Van de Velde dat – zoals verwacht – enkel bedoeld was om zijn huidige visie te bevestigen. Hij nodigde ons uit om de contacten verder te zetten, waarover we nog nadenken.

Men blijft dus halsstarrig vasthouden aan de initiële plannen van 360 tot 450 wooneenheden en dit tot 4 bouwlagen (1)

(beschouw de oorspronkelijke versie met 600 wooneenheden en 6 bouwlagen als een tactisch manoeuvre om nadien met een zgn. toegeving reacties en bezwaren te neutraliseren)

Op maandag 30 januari (20 u) zal dit akkoord ter discussie en stemming aan de volledige Ekerse districtsraad worden voorgelegd (Raadszaal districtshuis Veltwijckpark).  (Voor geïnteresseerden is er ook nog de voorbereidende raadscommissie op 23-1 om 20 u waar inhoudelijk reeds over het agendapunt Hoekakker zal worden gedebatteerd.)

Conclusie:

Dit masterplan blijft onaanvaardbaar

We willen niet dat de groene Hoekakker opgeofferd wordt voor beton.

We vragen een ernstige en onafhankelijke studie naar een alternatief masterplan voor de Hoekakker. Waar maximaal wordt ingezet op vervallen en verloederde panden en waar alle faciliteiten aanwezig zijn om aan de woonbehoefte te voldoen.

Dit betekent immers een win-win-win situatie voor alle partijen !

OPROEP

Kom als bewoner naar de districtsraad van 30 januari om 20 u.

Met uw aanwezigheid vormen we een sterk front.

En geven hiermee een duidelijk signaal dat de Hoekakker als agendapunt geen formaliteit is.

We rekenen op de voltallige Ekerse districtsraad om dit akkoord NIET goed te keuren. Goedkeuring betekent immers TERUG NAAR AF en een aanfluiting van hun eigen adviezen.

We hopen jullie met velen te mogen begroeten op 30 januari.

Vriendelijke groet

Uw buurtcomité Hoekakker

PS

Het is uiterst belangrijk dat we massaal aanwezig zijn op de districtsraad; geef daarom a.u.b. deze oproep door aan al uw buren en kennissen die geen nieuwsbrief ontvangen en plaats dit bericht op facebook.

  1. De richt- en procesnota en de verslagen van de colleges kunnen worden ingekeken op www.hoekakker.be/documenten

 Na het versturen van bovenstaande nieuwsbrief ontvingen we een reactie van de districtsburgemeester.
Vermits dit buurtcomité op een correcte, eerlijke, neutrale en transparante wijze wil informeren vinden we het gepast jullie deze reactie over te maken.

 

Terug

STEUN ONS MET EEN KLEINE BIJDRAGE