Chronologisch overzicht van alle nieuwsbrieven die aan de bewoners werden verstuurd


Indien U graag onze nieuwsbrieven wenst te ontvangen: stuur een mailtje naar: website@hoekakker.be..

2018 10 13: Juridische stand van zaken

2018 09 20: Wat is er gaande op de Hoekakker en welke procedures hebben wij gestart?

2018 08 21: Waarom we de strijd niet aangaan tegen de aangekondigde archeologische opgravingen

2018 08 10: Onze stappen tegen de aangekondigde archeologische opgravingen en de lopende procedures

2018 07 04: "Naar de Raad Van State: vraag om ons (financieel) te steunen..

2018 06 02: Oproep om mee beroep aan te tekenen tegen de aanleg van het “park” en tegen het RUP

2018 05 04: De Antwerpse gemeenteraad toonde geen moed: we zullen beroep aantekenen via alle juridische mogelijkheden

2018 04 21: Met een beetje wijsheid en politieke moed is er hoop voor de Hoekakker

2018 03 31: Buurtcomité in overleg met Bart De Wever en Koen Palinckx

2018 03 23: Advies GECORO aangaande de bezwaarschriften bekend gemaakt

2018 02 23: Openbaar onderzoek park - presentatie bezwaarschrift

2018 02 11: Nieuw openbaar onderzoek - oproep tot medewerking

2017 12 14: Deadline om bezwaarschriften in te dienen in aantocht

2017 11 29: Oproep om bezwaarschriften in te dienen.. en ze mee te verspreiden

2017 11 15: Uitnodiging op onze info-avond

2017 11 01: Wijziging datum infoavond door vervroeging openbaar onderzoek

2017 10 29: Uitnodiging infoavond LENORA en vooraankondiging eigen infoavond

2017 09 04: Openbaar onderzoek in aantocht: cruciale fase voor de Hoekakker.

2017 07 07: Ekeren luistert NIET + Geen woorden maar daden: nu en in de toekomst

2017 06 21: Een terug- en vooruitblik en een oproep om talrijk aanwezig te zijn op maandag 26 juni om 20u in het Ekerse districtshuis

2017 05 13: Onze nieuwe flyer- en affichecampagne en het scenario voor de Puihoek

2017 04 25: Verslag info-(inspraak?)-moment met open brief aan Ekerse districtsraad en BUUR

2017 04 13: Inspraakmoment op 22 april? Bewoners laat uw stem horen!

2017 03 19: We steken een tandje bij: oproep om ons te helpen

2017 02 02: Ekerse districtsraad keurde de richtnota RUP Hoekakker goed. Welke stappen volgen nu?

2017 01 28: Nieuwsbrief als reactie op een perscommuniqué van de Stad + Oproep voor een talrijke aanwezigheid op 30 januari om 20u in het Ekerse districtshuis .

2017 01 22: Reactie op de nieuwsbrief door districtsburgemeester Koen Palinckx - wederwood van het comité (ter afronding)

2017 01 21: Oproep aanwezigheid op belangrijke Ekerse districtsraad 30 januari om 20 u + stand van zaken.

2016 12 21: Bijna een nieuw jaar; stand van zaken.

2016 12 08: Reminder manifestatie op 10 december 2016 en (gratis) affiche-actie !

2016 12 03: Aankondiging manifestatie op 10 december 2016 en (gratis) affiche-actie ! Oproep om massaal aanwezig te zijn en massaal de affiche voor je raam te hangen.

2016 11 24: Het verslag van de interpellaties die de oppositie heeft ingediend tijdens de gemeenteraad van 22 november in Antwerpen.

2016 11 23: Aankondiging van onze website

2016 11 05: Oproep aan bewoners van Ekeren Donk om zich aan te sluiten bij onze bewonerslijst (verspreiding van 2.500 exemplaren in alle bussen van Ekeren Donk)

2016 10 26: Kennisname advies van districtsraad aan stad Antwerpen en commentaren hierop

2016 10 16: Eerste bezwaarschrift van enkele bewoners aan de voorzitter en Raadsleden district Ekeren.

2016 10 14: Eerste vaststellingen na kennisname van het Masterplan Hoekakker op het infomoment van 30 september, georganiseerd door de stad Antwerpen en bouwheren De Ideale Woning en Vooruitzicht

2016 09 16: eerste nieuwsbrief van het buurtcomité Hoekakker over stand van zaken inzake goederenspoor Oude Landen (project 2012) enerzijds, en een nieuw project voor bebouwing Hoekakker (vanaf 2017) anderzijds


 

Teken onze petitie