Beste buren 170128

Opnieuw een brief om mogelijke verwarring uit te sluiten.

N.a.v. perscommuniqué dat de stad vrijgaf op vrijdag 27 januari en het krantenartikel hierover in GVA en het Nieuwsblad op zaterdag 28 januari (u zal deze documenten eerstdaags op onze website kunnen raadplegen) werd bevestigd dat het masterplan Hoekakker werd goedgekeurd. Concreet betekent dit dat er 360 tot 450 woningen en wooneenheden (lees: appartementsblokken) zullen gebouwd worden met 3 bouwlagen voor woningen en 4 bouwlagen voor appartementen.

Hiermee is een eerste fase afgesloten en zal men op basis hiervan starten met een vervolgtraject.

In deze volgende stap zal nu gestart worden met de opmaak van het voorontwerp RUP (Ruimtelijk UitvoeringsPlan) Het RUP is de juridische vertaling en concretisering van de krijtlijnen die werden uitgetekend in het Masterplan.

Maandag aanstaande kan de Ekerse Districtsraad een toegeeflijke dan wel meer kritische houding tegenover de eerste opmaak van het RUP aannemen.

Onze oproep voor een talrijke aanwezigheid blijft daarom ongewijzigd. Afspraak op 30 januari om 20u in het Ekerse districtshuis .

Intussen willen we met ongeloof en stijgende verbazing reageren op het perscommuniqué dat de stad vrijgaf op vrijdag 27 januari.

Hierin staat dat het masterplan werd goedgekeurd “rekening houdend met de inhoudelijke adviezen van de officiële adviesinstanties en suggesties van de buurt, verzameld tijdens een buurtinformatiemoment op 30 september 2016” (sic)

Hoekakker Wat gebeurde dan met de talrijke suggesties en reacties van de buurt ???

Onze visie – behoud van groen en kostbare landbouwgrond, alternatieven door renovatie van vervallen en verlaten panden – staat lijnrecht tegenover de visie van de stad.

En ondanks alle signalen van de buurt en bewoners, waar men in het perscommuniqué naar verwijst, is er van toenadering bitter weinig sprake. Dit blijft voor de buurt onaanvaardbaar !!!

Wij blijven de mening toegedaan dat het open houden van de Hoekakker de beste perspectieven biedt voor een leefbaar Ekeren-Donk.

En zullen daarom met jullie steun - met alle wettige en juridische beschikbare middelen - jullie visie blijven verdedigen.

Nieuwe elementen dragen naar onze mening bij tot de sterkte van ons dossier.

Oordeel zelf: www.hoekakker.be/aandachtspunten.

Vriendelijke groeten en tot maandag !

Buurtcomité Hoekakker

 

 

 

Terug

STEUN ONS MET EEN KLEINE BIJDRAGE