Beste buren

Eind september werden we – eindelijk – geïnformeerd over de toekomstplannen van de Hoekakker; en aan de reacties te horen waren de meeste bewoners zeer verontwaardigd en teleurgesteld.

Opnieuw wordt een aanslag gepleegd op het landelijk groene karakter van Ekeren Donk !.

Enkele vaststellingen:

• Bebouwing
De huidige bebouwing tussen Prinshoeveweg, De Oude Landen, Gerardus Stijnenlaan en Hoekakker telt op heden 376 woningen. Het voorontwerp masterplan stelt dat er op de Hoekakker – in een gebied dat 1/3e kleiner is - tot 600 wooneenheden bijkomen. Dit door de bouw van woningen en appartementen met 4,5 zelfs tot 6 bouwlagen.

• Mobiliteit
De uitvalswegen op de Donk zijn hier helemaal niet op voorzien, met 1000 extra wagens in de buurt wordt mobiliteit en parkeergelegenheid een ernstig probleem.

• Park
Als compensatie voor de woningbouw zou een park worden aangelegd. Parken vindt men uitsluitend terug in verstedelijkte gebieden. Met het verdwijnen van de Hoekakker zal ons woongebied inderdaad evolueren van een gebied met een landelijk karakter naar een verstedelijkt gebied met hoogbouw en een park.

• Wateroverlast
Iedereen kent deze problematiek; nadat 6 ha in beton wordt gegoten is een opvangbekken (put) voor 40.000 m³ nodig; met een oppervlakte tot 3.8 ha gaat alweer een deel van ons “park” verloren !

In plaats van de woonkwaliteit in de wijk op te waarderen zal de woonkwaliteit devalueren. Dit terwijl er voldoende verloederde wijken zijn die kunnen opgewaardeerd worden door bestaande woningen te slopen en te vervangen door nieuwbouwwoningen die voldoen aan de huidige bouwnormen.

We betreuren dan ook ten zeerste dat op de “Donk” de omgekeerde beweging wordt gemaakt en opnieuw een stuk landelijk groen plaats moet ruilen voor beton.

Stad en district hebben veel middelen ingezet om allerlei plannen uit te werken voor de ontwikkeling van de Hoekakker, gronden te ruilen met het district Merksem en een GRUP van kracht te laten geworden dat het gebied tot woongebied maakt, ondanks meer dan 1.100 bezwaarschriften.

We twijfelen sterk of de door ons gekozen politici ten dienste staan van hun kiezers of eerder ten dienste van de bouwheren !?

En zijn het dan ook grondig oneens met de huidige plannen en ijveren ervoor dat de Hoekakker onaangeroerd blijft!

Bent u ook deze mening toegedaan, teken dan a.u.b. deze petitie op volgende link: http://www.ipetitions.com/petition/hoekakker

Stuur deze mail door naar al uw buren en kennissen met het verzoek deze petitie eveneens te ondertekenen; vraag hen ook om zich in te schrijven op onze bewonerslijst; zo blijven ze meteen op de hoogte van verdere ontwikkelingen.

Met gewaardeerde dank voor jullie steun.

 

Namens enkele bezorgde bewoners.

Andre Didden en Dirk Bus

PS U kan het volledige projectdossier en alle gekende details raadplegen op https://www.antwerpen.be/nl/info/57f25dd1dbae01581d2aa47b/masterplan-hoekakker-ekeren

 

Terug

STEUN ONS MET EEN KLEINE BIJDRAGE