Beste buren

We waren met een beperkte delegatie vorige dinsdag op ’t schoon verdiep.

Hierna vindt u het verslag van de interpellaties die de oppositie heeft ingediend tijdens de gemeenteraad van 22 november in Antwerpen.

Verschillende oppositiepartijen hebben met afdoende argumenten hun bezorgdheid geopperd over het project Hoekakker.

Vragen oppositie

Antwoord schepen Van de Velde,

Conclusie en evaluatie

Verschillende interpellaties sturen met sterke argumenten aan op het opgeven van verdere bouwplannen. Zij worden door schepen Van de Velde flagrant genegeerd met foutieve informatie. Opnieuw verschuilt hij zich al te gemakkelijk achter decreetregelgeving om zijn gelijk te halen.

De schepen heeft lovende woorden voor de analyse en adviezen van de Ekerse districtsraad (?). Tegelijk maakt hij gebruik van een handig manoeuvre om het advies van het aantal woningen te omzeilen en verkoopt dit als dé nieuwe trend in goed beleid. Over het maximum aantal bouwlagen wordt met geen woord gerept. Ook de impact van een nieuwe en grondige mobiliteitsstudie op het tijdschema blijft onbesproken.

We krijgen een park: NIET juist-> slechts 1/3e van het gebied is geschikt voor bebouwing. Door dit deel te bebouwen moet de resterende 2/3e omgebouwd worden als “park” met waterbuffering (40.000 m³) om de verhoogde risico’s op wateroverlast “in te dijken”; hier wordt de waarheid geweld aangedaan en worden de rollen omgedraaid: als er niet bebouwd wordt is er geen ingreep nodig voor waterbuffering en een zgn. park.

We krijgen “volkstuintjes”: Wie heeft dit gevraagd? Weer een stuk van het “park” dat verdwijnt.

Waterproblematiek wordt opgelost: NIET juist-> laat 18 ha onaangeroerd en de waterbuffering blijft onder controle; met de aanpassingswerken na de laatste overstroming zijn er geen incidenten meer vastgesteld. De hoekakker heeft dus zijn werk gedaan. Door dit gebied nu te verkleinen wordt de waterproblematiek juist terug acuut (zie hiervoor).

Er is tekort aan groen: NIET juist-> De Hoekakker is nu ook al groen! En op loopafstand is er het park Hof de Bist met meer dan 20 ha, en iets verder het natuurgebied De Oude Landen, het Peerdsbos, fort van Merksem…. Met dit project gaat 6 ha groen opgeofferd aan beton.

Fasering bebouwing: zal gebeuren op basis van draagkracht inzake milieu, mobiliteit, waterproblematiek, omgeving…Benieuwd wat er zal gebeuren indien de draagkracht voor één van deze elementen niet afdoende zal zijn! Krijgen we daarvoor garanties?!

Op de website van de stad Antwerpen wordt inzake stadsontwikkeling zonder meer benadrukt dat “open gebieden de belangrijkste identiteitsdrager en kwaliteit zijn van een woonomgeving”. Het standpunt van schepen Van de Velde betreffende de Hoekakker is een duidelijke aanfluiting van de eigen basisprincipes.

Norm 25 woningen per ha: dit is de norm voor een stad; Ekeren Donk maakt wel deel uit van de stad maar heeft een eigen landelijk residentieel karakter waar de norm 15,7 woningen per ha is.

En tenslotte niet onbelangrijk: waarom volgde de stad op 25 september 2015 (iets meer dan 1 jaar geleden!) blijkbaar de norm van 25 woningen per hectare niet ???
Cfr Eindrapport “Financiële argumenten voor een hoger ruimtelijk rendement” (opgesteld door Studiebureau BUUR, in opdracht van Ruimte Vlaanderen).

Kaart

Voor de liefhebbers:

U kunt het videoverslag ook bekijken op volgende link=> Zie hier (agendapunt 38)

 

 

Terug

STEUN ONS MET EEN KLEINE BIJDRAGE