Beste buren,

 

Nu het Voorontwerp RUP wordt opgemaakt door de projectontwikkelaars en wij ons verder documenteren om onze bezwaren kracht bij te zetten, is de Hoekakker even uit de actualiteit.

Zoals gevraagd in de vorige brief bleven de affiches  intussen trouw op hun plaats waarvoor we jullie uitdrukkelijk willen bedanken.

Even een blik op wat komen gaat:

Dit kan de verkeerde indruk geven dat de strijd voor het behoud van de Hoekakker is geleverd en verloren.

Wetende dat de stad Antwerpen één vierde van de aandelen van De Ideale Woning  in handen heeft, hoefden we echter bij het stadsbestuur op niet veel bijval te rekenen.

Eigenlijk is dit maar het politieke voorspel. Met het  openbaar onderzoek in het najaar bevinden we ons pas in een zone van de waarheid.  Op basis van vele en goed gefundeerde bezwaarschriften kunnen de projectontwikkelaars dan daadwerkelijk een halt worden toegeroepen.

Bedoeling is om tegen die periode het draagvlak  nog meer te vergroten voor het volledig vrijwaren van de Hoekakker als open gebied.

Moeilijk gaat dit niet zijn. Ondanks zijn kleine omvang wint de Hoekakker als symbooldossier meer en meer aan terrein. Vele actuele politieke thema’s komen immers  in de  Hoekakker samen:

Daarom willen we gedurende de volgende maanden de Hoekakker in heel Ekeren bekendheid geven en een grootschalige actie voorbereiden als aanloop naar het openbaar onderzoek.

Hiervoor worden vrijwilligers gevraagd!

We doen een OPROEP aan jullie om mee flyers te ontwerpen en te bussen, een strategisch goed gelegen voortuin ter beschikking te stellen voor een nieuwe affiche, de actie in het najaar voor te bereiden ...
Ook personen die vertrouwd zijn met juridische aspecten, met  waterproblematiek, ... of zich daar mee in willen verdiepen, zijn welkom.

Aan de geïnteresseerden vragen we om zich kenbaar te maken door te reageren via red-actie@hoekakker.be  en te preciseren op welke manier je behulpzaam wil zijn.
Waarvoor bij voorbaat onze hartelijke dank!

Aan de districtsraad hebben we de vraag om:

We kijken uit naar  jullie feedback  op deze brief via de facebookpagina of de reactiepagina van www.hoekakker.be.

Vriendelijke groeten

Uw buurtcomité Hoekakker

 

 

 

Terug

STEUN ONS MET EEN KLEINE BIJDRAGE