Ons logo

 


Beste buren,

Het moment lijkt weer aangebroken voor een stand van zaken betreffende de Hoekakker.

 

Een terugblik:

Infomoment van Vooruitzicht over bebouwing en water: woensdag 31 mei

De aankondiging was veelbelovend. Eindelijk zou duidelijkheid gegeven worden over specifieke hoogtes, afstanden van de bouwvelden tot de bestaande woningen..
Deze verwachtingen werden echter niet ingelost tot teleurstelling van meerdere aanwezigen.
De opkomst was bijzonder laag, wellicht door de late uitnodiging en het ongunstige tijdstip (tijdens de gewone werkuren).
Naar verluidt kunnen de gewenste details pas bekend worden gemaakt worden van zodra het beeldkwaliteitsplan klaar is (najaar 2017) en de architecten aan het werk kunnen!

 

Hoerastemming in de pers (31 mei): de waterbuffering op de Hoekakker gaat Ekeren-Donk voorgoed van wateroverlast bevrijden.

Positief nieuws dus over de grondigheid waarmee de waterproblemen worden aangepakt. Maar hoeveel geloof mogen we hieraan hechten? Zijn wel alle aspecten betreffende de waterproblematiek aan strenge berekeningen onderworpen?
Tegen het openbaar onderzoek in het najaar° willen we de veelgeprezen oplossingen op hun werkelijke waarde laten beoordelen.

 

Toonmoment park - zaterdag 17 juni 2017

Het toonmoment bewees dat vele omwonenden nog met prangende vragen zitten over de waterregulatie, over het afgraven en ophopen van de gronden en de invloed hiervan op de reeds bestaande, omliggende woningen.

Belangrijke info: wat wordt uitgegraven, zal op het terrein zelf worden verwerkt. Er wordt geen grond afgevoerd!

Ook werden twijfels geuit over de mate waarin het stadsbestuur het onderhoud van het park ter harte zal nemen.

Het toonmoment leverde wel een aardig neveneffect op. Door de rondwandeling werd duidelijk wat het al zou geven mocht de Hoekakker in zijn huidige vorm toegankelijk zijn voor wandelaars en recreanten. De investeringen die nu worden gedaan om het gebied aantrekkelijk en ecologisch waardevol te maken, zijn minimaal. Toch was het toonmoment van het park zeker zoveel een beleefmoment van de Hoekakker als open gebied zonder meer. We moeten de organisatoren hiervoor erkentelijk zijn.

 

Wat komen gaat:

Advisering over het Voorontwerp Gemeentelijk Ruimtelijk uitvoeringsplan Hoekakker - Ekerse districtsraad op maandag 26 juni 20u:

Ter verduidelijking:
Een ruimtelijk uitvoeringsplan is de concretisering van het Masterplan. Deze concretisering verloopt in verschillende fasen en volgens de planning zal het definitieve RUP midden 2018 op tafel moeten liggen. Zonder een goedgekeurd RUP kan niet tot uitvoering worden overgegaan.

Momenteel is het voorontwerp klaar en goedgekeurd door het Antwerps College van Burgemeester en Schepenen (op 12 mei). De Ekerse districtsraad moet hierover nu advies uitbrengen.

We zijn benieuwd of de districtsraad de moeite zal nemen om kritisch en onafhankelijk alle onderdelen van het voorontwerp te bekijken en ook trouw te blijven aan hun eigen scepticisme over de mobiliteit.

Vanwege reeds beslist beleid en een coalitie in de Ekerse districtsraad die overeenstemt met het stadsbestuur kan al op de globale uitslag worden vooruitgelopen. Hoe de zaken hun beloop krijgen, is tot het openbaar onderzoek vrij voorspelbaar°.

Toch is de vraag of de districtsraad oren heeft naar het protest dat tijdens het parkmoment spontaan ontstond.

Wat op het toonmoment van het park gebeurde, illustreert de verdeeldheid in de Donk over de Hoekakker. Een deel van het publiek stapt mee in het verhaal van de bouwpromotoren en wil zich dan ook vlot op weg begeven voor de rondleiding. Een ander deel echter wil eerst een afdoend antwoord krijgen op hun vragen om niet het gevoel te hebben met een kluitje in het riet te worden gestuurd.

Van de woordvoerster van Vooruitzicht konden we vernemen dat bijkomende infomomenten in het najaar zullen volgen, onder andere over de mobiliteit. Maar dit is belangenvermenging! Hoe kunnen zij als hoofdbetrokkene daarbij geloofwaardig overkomen?

Het is duidelijk dat de Hoekakker de gemoederen beroert.

We verwachten dat de Ekerse districtsraad dit niet naast zich neer zal leggen en dat de zitting van maandag aanstaande niet louter een formaliteit zal zijn.

De zitting is open voor publiek. We nodigen jullie uit om talrijk aanwezig te zijn en dit op maandag 26 juni om 20u in het Ekerse districtshuis.

 

Een andere manier om jullie bezorgdheid te uiten is en blijft de petitie te tekenen en andere kandidaten-medestanders daartoe aan te sporen. Help ons mee de kaap van 1000 te ronden! Het scheelt nog maar enkele handtekeningen.

 

Vriendelijke groeten

Het buurtcomité Hoekakker

 

° Pas bij het openbaar onderzoek eind 2017 voorjaar 2018 kan het erom spannen. Dit onderzoek moet publiek worden aangekondigd en alle burgers kunnen aangetekend hun onderbouwde bezwaren kenbaar maken. Vervolgens moeten al deze bezwaren 1 voor 1 worden onderzocht door een onafhankelijke instantie en weerlegd wil het RUP in werking kunnen treden.
Het is met andere woorden nog niet beklonken!


 

 

 Terug

STEUN ONS MET EEN KLEINE BIJDRAGE