Ons logo

 

 

Beste buren,

Het openbaar onderzoek bevindt zich in de laatste rechte lijn. Uiterlijk op vrijdag 22december moeten alle bezwaarschriften bij Gecoro zijn aangekomen.


Bij deze nog een klein duwtje in de rug voor geval u het indienen van uw bezwaarschrift  heeft uitgesteld of nog twijfelt over de zinvolheid  ervan.


Op onze infoavond hebben meester Vande Casteele en meester Vermeire  het belang  en de essentie van  de bewaarschriften toegelicht.  Mogelijk kunnen  enkele geluidsopnamen hiervan  op www.hoekakker.be/infoavond.html.  u (nog meer) overtuigen.


De redenen om niet te aarzelen en bezwaar in te dienenzijn volgens ons de volgende:

Met een  naar alle waarschijnlijkheid toegestane hoogte van 5 bouwlagen ontstaat bovendien een precedent voor toekomstige bouwprojecten in de ruimere omgeving (zeg maar de Antwerpse buitendistricten). Om deze reden staat de leefbaarheid van Noord-Antwerpen op het spel en zijn ook de niet-Donkenaren hierbij betrokken.  We hopen dan ook dat zij zich mee aangesproken voelen om bezwaren in te dienen.


Een korte  toelichting van meester Vande Casteele  over het belang van een dergelijk precedent vindt u eveneens op onze site.  


Intussen  bevelen we  de volledige versie van ons bezwaarschrift   aan vanwege haar juridische bewijskracht. (zie bijlage)


Tevens herhalen we dat een persoonlijke toevoeging of een volledig bezwaarschrift “uit de grond van uw hart” ook zijn effect heeft . Met dit doel vindt u ons bezwaarschrift op  de site in WORD-versie wat bewerken toelaat. 


Bijkomende tip:   plaats in uw bezwaarschift ook enkele foto’s om uw stelling te ondersteunen. (Eén beeld zegt meer dan 1.000 woorden).


Zelfs voor de limietzoeker is actie  nu wel geboden om dit nog gerealiseerd te krijgen.   

We verlaten de datum naar zondagavond (17 december) om de afgedrukte bezwaarschriften aan ons te bezorgen. Dit kan via de onderstaande adressen:

We plannen om in de loop van volgende week de bundel (momenteel zo’n 200 exemplaren) persoonlijk te gaan overhandigen.  


Na 17-12 kan u uw bezwaarschrift nog persoonlijk verzenden:

Alvast dank voor de personen die reeds hun bezwaar indienden. Laat u niet tegenhouden om ook buren en kennissen aan te moedigen. 


Via deze nieuwsbrief hopen we op verdere navolging.


Vriendelijke groeten


Het Buurtcomité

 

 


Terug

STEUN ONS MET EEN KLEINE BIJDRAGE