Bord

 

 

Beste buren,

 

U hebt de gele affiches wellicht al opgemerkt. Ze betreffen een nieuw openbaar onderzoek.  Ditmaal betreft het de aanleg van het park (fase o in het bouwverhaal).

We vinden het nogal bizar en verdacht dat reeds een volgend openbaar onderzoek wordt gestart terwijl het vorige (goedkeuring RUP) nog volop in behandeling is. (De uitspraak hierover wordt pas verwacht na 22 maart.)

Het is goed mogelijk dat sommigen onder de indruk zullen zijn van het parkontwerp maar we mogen ons niet om de tuin laten leiden (om het met een toepasselijk spreekwoord te zeggen).

Met de vergunning voor het park wordt feitelijk de eerste steen gelegd.

Het park heeft namelijk als functie het bouwen op de Hoekakker mogelijk te maken door te zorgen voor de opvang van de wateroverlast die het bouwen meebrengt.

Een park goedkeuren impliceert automatisch de goedkeuring van de bouwplannen voor de woningen en appartementen.
Daarom
is het nodig dat we ons ook hiertegen verzetten en opnieuw reageren met bezwaarschriften.

Momenteel bereiden we een modelbrief voor dat als bezwaarschrift kan dienen. Hiervoor baseren we ons op de officiële documenten over het ontwerp van het park die u op onze website www.hoekakker.be kan vinden.

We nodigen u uit om deze documenten mee te lezen en ons uw argumenten te laten kennen maar eerst een dringender oproep

 

Opnieuw hopen we de beleidsmakers en bouwpromotoren te verrassen door tegen 7 maart (einddatum openbaar onderzoek) vele handtekeningen te verzamelen.

Hierbij is de kans van slagen het meest verzekerd door huis aan huis te gaan en de bereidwillige omwonenden het bezwaarschrift ter ondertekening voor te leggen.

Daarom de vraag wie bereid is om met ons de ronde te doen van de omliggende straten. Enkel bij voldoende respons zien we hier een beginnen aan.

Vrijwilligers kunnen zich melden via red-actie@hoekakker.be (indien mogelijk antwoord voor woensdag)


 

We streven ernaar om het bezwaarschrift afgewerkt te hebben tegen uiterlijk 21 februari. Zo houden we nog een 2 weken over om ons met hopelijk velen van jullie op weg te begeven.

 

Vriendelijke groeten

Het buurtcomité


 

 


Terug

STEUN ONS MET EEN KLEINE BIJDRAGE