Ons logo

 

 

Beste Buren,

Eindelijk zover!

De adviezen van GECORO aangaande de bezwaarschriften tegen het Ruimtelijk Uitvoeringsplan  (RUP) Hoekakker zijn openbaar gemaakt.

Het betreft een rapport van 48 bladzijden dat slechts op de valreep van de toegestane periode is klaar geraakt.  (Ter herinnering: het openbaar onderzoek zelf  dateert van 20 oktober tot 22 december 2017.)
We beschouwen dit als een compliment voor de stevigheid van de bezwaren die gezamenlijk door ons werden voorgelegd.

Niet onverwacht werden alle bezwaren door GECORO  van tegenargumenten voorzien en luidt het besluit dat geen aanpassingen aan het RUP dienen te gebeuren. (Enkel mobiliteit wordt als een aandachtspunt weerhouden zonder dat echter bijkomende voorwaarden worden opgelegd!)

Desondanks blijven we hopen dat de beleidsmakers het hele plaatje blijven zien:

  1. In de jaren ’70 werden op het gewestplan overdreven veel gebieden als woonreservegebied ingekleurd. Niet voor niets klinken is er een consensus op de andere politieke niveaus om een betonstop door te voeren en vele reservegebieden hun oorspronkelijke landbouwbestemming terug te geven.
  2. In 2006 kwam de Hoekakker in handen van Vooruitzicht en De Ideale Woning. Dit gebeurde op basis van politieke besluitvorming waarbij de intrinsieke waarde van de betreffende gebieden als  bouwterrein niet de kern van de zaak uitmaakte.  
  3. Dat zoveel grond moet worden uitgegraven en verplaatst om toch maar de maximaal toegestane norm van 450 wooneenheden te behalen, toont de absurditeit aan van de  hele onderneming.
    Het is een teken aan de wand dat de financiële investering die het bouwbedrijf moet doen om te mogen bouwen (de paaitaks) enorm hoog is. In de rangschikking van de paaitaksen van de huidige grote bouwprojecten in Antwerpen staat  de Hoekakker met voorsprong op de eerste plaats!
  4. De hete hangijzers hangen er nog steeds: het risico op overstroming en wateroverlast, en mobiliteit.
  5. Met de komst van het Radicaal Haventracé  (A102) wint de Hoekakker als een nog overblijvend open en groen gebied aan waarde. Tel daarbij de huidige en nog op stapel zijnde bouwwerven in de onmiddellijke omgeving,  dan is dit ons al radicaal genoeg. 

 

We  vermelden deze punten hier opnieuw uitvoerig om ze vooral ook onder aandacht te brengen van de politici die zich heel binnenkort over het advies van GECORO moeten buigen.

De adviezen van GECORO zijn namelijk niet bindend. We wachten daarom af of ze worden goedgekeurd.  

In geval van goedkeuring zetten we de nog beschikbare juridische middelen in om de Hoekakker als volledig open gebied te vrijwaren.

Voor ons blijft het motto:

HOE VER OOK OP DE VERKEERDE WEG:  KEER TERUG!


We houden jullie op de hoogte.

Vriendelijke groeten

 

Het buurtcomité

 

PS  de juiste weg (voor reacties of aanvullende info):
www.hoekakker.be of https://www.facebook.com/groups/RedDeHoekakker/


Terug

STEUN ONS MET EEN KLEINE BIJDRAGE