Ons logo

 

 

Beste buren,

Op het overleg van gisteren (vrijdag 30/03/2018) met de burgemeester en districtsburgemeester hebben beide partijen hun standpunt uitvoerig toegelicht. Daarbij kwam aan het licht dat het niet mogelijk was om een compromis te bereiken.

Het gesprek verliep in een sfeer van wederzijds respect. Latere afspraken werden in het vooruitzicht gesteld  eenmaal de verdere - en naar alle waarschijnlijkheid juridische - afloop bekend zal zijn (of eerder indien zich relevante wendingen zouden voordoen).

De bijeenkomst heeft ons niet ontmoedigd. Uit vergelijkbare dossiers is ons bekend dat een openbaar onderzoek RUP slechts zeer uitzonderlijk het tij doet keren. Doorgaans  is het de daaropvolgende juridische fase die de doorslag geeft

De vergadering hield ook een duidelijke erkenning in als buurtcomité. We waarderen de tijd die de vernoemde politici namen en de wijze van gespreksvoering.

Gezien vele reacties van jullie op dit treffen, wilden we jullie hiervan snel in kennis stellen. Meer uitvoerige berichtgeving over het verdere verloop volgt later.

Prettig paasweekend

Het buurtcomité

 

 


Terug

STEUN ONS MET EEN KLEINE BIJDRAGE