Ons logo

 

 

Beste buren,


Met meer dan 1.500 handtekeningen en 572 bezwaarschriften hebben de burgers zich uitgesproken voor het behoud van het groen en landelijk karakter van Ekeren Donk en … hiermee tegelijk tegen bebouwing in de Hoekakker.

Gecoro echter heeft deze bezwaren eenzijdig genegeerd en gunstig advies uitgebracht voor het RUP (Ruimtelijk UitvoeringsPlan Hoekakker).


Op 2 mei zal de gemeenteraad van Antwerpen een beslissing nemen en deze adviezen goedkeuren dan wel  -  indien men rekening houdt met de stemmen van de burgers  - afwijzen.


Eigenlijk kan men alsnog tegemoet komen aan de wensen van de bewoners. De overheid heeft in het verleden al bewezen dat ze voor andere bouwdossiers ook moeilijke beslissingen kan nemen in het belang van de burgers. Deze mogelijkheid doet zich nu opnieuw voor!


Hierbij een warme oproep om het principe van voortschrijdend inzicht van toepassing te maken op de Hoekakker.


Het is 5 voor 12 en belangrijke nieuwe tendensen inzake stadsontwikkeling en ruimtelijke ordening dringen zich meer en meer op.  


Verschillende artikels in de pers liegen er niet om. Zo lezen we°:

De Vlaamse bouwmeester Leo Van Broeck stelt de zaken zeer scherp:

 

 

Het zou wat zijn indien op 2 mei meerderheid en oppositie zouden kiezen voor een betere toekomst i.p.v. de ingeslagen wegen verder te bewandelen (excuseer: berijden) met behoud van alle problemen.

Ook in de buurt is er sprake van voortschrijdend inzicht. De hete adem van  het Radicaal Haventracé is hier al voelbaar en het besef dat daarom elke portie groen en open ruimte ertoe doet, groeit met de dag.


Bovendien liggen  er industriële sites dichtbij de stad waar een bouwproject met park wel een positief verhaal zou betekenen,  te verpieteren.

 

De projectontwikkelaars van de Hoekakker zullen er overigens voor open staan indien de stad een alternatief voorstel zou uitwerken. Er is immers de grote financiële investering voor de uitgraving van het omvangrijke waterbekken en voor de bijhorende aanleg van het park. Bovendien is een tijdrovende procedure bij de Raad van State met onzekere uitkomst weinig aanlokkelijk. (Dit is niet het vooruitzicht waarop Vooruitzicht zit te wachten.)


Vanuit dit bredere perspectief bekeken hebben de lokale politici er  - ook electoraal – alle baat bij om het bouwverhaal op de Hoekakker een halt toe te roepen.  De  tijd en volgende generaties zullen hen in het gelijk stellen. 


Vanwege al deze argumenten kijken we de beslissing van de gemeenteraad hoopvol  tegemoet.


Vriendelijke groeten


Het buurtcomité


PS voor een weergave van de artikels waaruit werd geciteerd:  
De betonstop is goedkoper dan niets doen (De Standaard 5-4-2018)

 ‘Koel de steden af met landbouwgrond’ (De Standaard 17-4-2018)
 ‘Gezocht: ‘gaatjes’ tegen verharding (De Standaard 13-03-2018)

 

 

 

 


Terug

STEUN ONS MET EEN KLEINE BIJDRAGE