Ons logo

 

 

Beste buren,


Zoals gemeld  is de goedkeuring van het RUP Hoekakker op 2 mei op zitting gekomen in de Gemeenteraad. Vooraf had het College van Burgemeester en Schepenen zich hierover reeds volledig in het voordeel van het RUP uitgesproken en dit op basis van de adviezen van Gecoro.  

Deze zitting was binnen de procedure de laatste mogelijkheid voor het stadsbestuur om zich te doen gelden.

In de weken voor de zitting brachten we onder aandacht dat er een breed draagvlak is voor het vrijwaren van de Hoekakker èn dat recent op Vlaams niveau belangrijke autoriteiten nieuwe inzichten inzake standsontwikkeling verkondigden die onze visie geheel ondersteunen. We deden daarom beroep op een momentum van het stadsbestuur om alsnog voor een ommekeer te zorgen.

Dit mocht niet baten en het ontwerp RUP Hoekaker werd definitief vastgesteld.

We leggen ons uiteraard niet neer bij deze beslissing die flagrant ingaat tegen de wens van vele burgers. Als buurtcomité zullen we dan ook beroep aantekenen via alle juridische mogelijkheden die ons nu ter beschikking staan. De voorbereidingen hiertoe zijn reeds getroffen.

Samen met onze juristen zijn we van mening dat Gecoro minder oordeelkundig te werk ging dan wordt aangenomen. Het politieke klimaat dat in opmars is, zal eveneens in ons voordeel spelen.

Het doek over de Hoekakker is zodoende nog niet gevallen.

 

Bord


Vriendelijke groeten


Het buurtcomité

 


Terug

STEUN ONS MET EEN KLEINE BIJDRAGE