Ons logo

 

 

Beste buren                      
Na enkele belangrijke gebeurtenissen willen we jullie informeren over de laatste stand van zaken

We betreuren -  samen met jullie - het feit dat dat de overheid geen rekening houdt met de stem van haar burgers … maar zullen blijven reageren om het rustige, landelijke en groene karakter van Ekeren Donk te beschermen.

Zoals reeds eerder gemeld zullen we in de komende weken beroep aantekenen tegen deze beslissingen, nl. tegen de goedkeuring van het RUP - dat bebouwing van maar liefst 450 wooneenheden mogelijk maakt - en tegen de goedkeuring voor de aanleg van een “park” – dat dient als voorbereiding voor deze bebouwing.

Om tijdsgebonden redenen moeten we eerst beroep aantekenen voor de aanleg van een park (hiervoor hebben we slechts 30 dagen tijd na de beslissing t.t.z. uiterlijk tegen 24/6), en richten we dit beroepschrift naar de Vlaamse Regering.

En nadien zullen we – na publicatie in het Staatsblad - ook nog beroep aantekenen tegen de beslissing van het RUP (bij de Raad van State)

Inmiddels zijn we met 3 juristen gestart met de opstelling van het eerste beroepschrift.

Maar tegelijk doen we ook een oproep naar iedereen om ons hierbij te steunen en vragen we ook uw hulp:

Concreet willen we iedereen verzoeken om mee het beroepschrift te ondertekenen: dit kan op eenvoudige wijze door u te melden op volgend adres beroep@hoekakker.be met opgave van uw naam- en adresgegevens.


Op dit adres kan u ons ook uw persoonlijke en gegronde argumenten bezorgen die uw bezorgdheid uitspreken over uw rechtstreekse en onrechtstreekse betrokkenheid. We zullen ze in de mate van het mogelijke verwerken in de beroepschriften voor het Park en het RUP


Graag reacties i.v.m. het park ten laatste tegen 18/6

 

Met dank en zomerse groeten
Uw buurtcomité Hoekakker


Terug

STEUN ONS MET EEN KLEINE BIJDRAGE