Ons logo

 

 

Beste buren

Nu het beroepschrift tegen de aanleg van het park is ingediend bij de Vlaamse Regering kondigt zich al onmiddellijk een volgende cruciale actie aan.

Het betreft  het indienen van een verzoekschrift aan de Raad van State voor de vernietigingsprocedure van het RUP (Ruimtelijk UitvoeringsPlan).

Het bericht van definitieve vaststelling RUP Hoekakker, waardoor bebouwing mogelijk wordt, is op 8 juni 2018 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Concreet heeft dit voor gevolg dat we ten laatste tegen 7 augustus het RUP bij de Raad van State moeten aanvechten.

We betreuren nogmaals dat onze inspanningen maar vooral dat meerdere signalen en de talrijke bezwaarschriften van de bewoners van Ekeren Donk door de overheid werden weggewuifd!

Het maakt onze vastberadenheid enkel groter.

Alleen, nu we naar de Raad van State stappen en de vernietigingsprocedure RUP starten worden we onvermijdelijk geconfronteerd met zware gerechtskosten. Ook de professionele bijstand van een advocaat is onmisbaar.

Op die manier kunnen de kosten oplopen tot enkele duizenden euro.

In het verleden konden we zonder financiële middelen opereren dankzij de belangeloze inzet van velen en de steun van verschillende sponsors.

Dit volstaat niet langer.

We willen daarom uitdrukkelijk uw financiële steun vragen door een tien(tal) euro te storten op rekening nr. BE64 3770 4014 0152 op naam van “Hoekakker”

Of U kan uw bijdrage ook afgeven of posten op volgende adressen:

Een nieuwe flyer is in opmaak om - eventueel via een deur aan deuractie? - beroep te doen op de solidariteit van heel Ekeren Donk. Natuurlijk hoeft u hierop niet te wachten om reeds familie, vrienden en kennissen aan te spreken.

Indien de overgrote meerderheid van onze bewonersgroep (jullie) zou reageren, kunnen kleine bedragen ons al flink op weg zetten.

We willen hierop vooruit lopen omdat de procedure bij de Raad van State het laatste èn krachtigste middel is om ons doel te bereiken.  Meestal is het in deze fase dat een burgerinitiatief het wiel in de andere richting kan doen draaien.

Zo kan het rustige en groene karakter van uw dorp alsnog behouden blijven. En kunnen we de slogan “GEEN BETON IN DE HOEKAKKER” verder  waarmaken. ++++

Hartelijk dank bij voorbaat

Vriendelijke groeten

Buurtcomité Hoekakker

 

PS

Alle vormen van hulp en suggesties voor verdere acties zijn welkom. U kan zich hiervoor aanmelden op red-actie@hoekakker.be

Wil u graag weten waar uw geld aan besteed wordt, dan kan u het vorig beroepschrift (tegen de vergunningverlening voor het park) bij ons opvragen.

 

Met dank en zomerse groeten
Uw buurtcomité Hoekakker


Terug

STEUN ONS MET EEN KLEINE BIJDRAGE