Ons logo

 

 

Beste buren

Betreft: Stand van zaken – gerechtelijke procedures        
    
Vorige week konden we reeds vernemen dat Vooruitzicht en De Ideale Woning een archeologisch onderzoek (opgravingen) in de loop van augustus van start wil laten gaan.

Volgens het Onroerend Erfgoeddecreet moet dergelijk onderzoek plaatsvinden bij “vergunningsplichtige ingrepen in de bodem” (met het oog op waardevolle archeologische vondsten).

Maar door het administratief beroep dat we eerder hebben aangetekend bij de Vlaamse regering zijn alle werkzaamheden die kaderen binnen de omgevingsvergunning geschorst tot na de uitspraak en betekening ervan.

Daarom hebben we Vooruitzicht en De Ideale Woning - via één van onze advocaten - onmiddellijk in gebreke gesteld en met aandrang verzocht de uitspraak van de Vlaamse regering af te wachten.
Het neemt niet weg dat Vooruitzicht de aanvang van de werken - via aanplakbrieven omheen de Hoekakker - nu officieel heeft aangekondigd.
Zeer waarschijnlijk zal op 23 augustus tot de uitvoering worden overgegaan. Bijgevolg zal onze advocaat zich
tot de kortgedingrechter wenden en de onmiddellijke stillegging van de werkzaamheden vorderen.


Dit leidt ertoe dat nu 3 gerechtelijke procedures van toepassing zijn:

We hebben vele redenen om erop te vertrouwen dat onze acties de bouwplannen een halt kunnen toeroepen.
Tegelijk durven we op de financiële steun van iedereen rekenen om de rust, de veiligheid en/of het groene karakter van Ekeren Donk te beschermen.


Wist u dat?:

Nu opnieuw juridische actie is geboden, hopen we dat deze nieuwsbrief u aanmoedigt om ook een storting te doen op rekening BE64 3770 4014 0152 op naam van “Hoekakker”.

Waarbij onze oprechte dank indien u reeds een bijdrage deed.

Het buurtcomité

 

PS Intussen is reeds een flyer in gebruik om ons doel meer bekendheid te geven. U kunt ze hier vinden
Of in de betere winkels


Spaarpot

 

Met dank aan de handelaars die onze actie een eerlijke kans willen geven.
Zeer speciale dank aan Stefan van Printmonkey die het drukwerk weer op zich nam.


Terug

STEUN ONS MET EEN KLEINE BIJDRAGE