Ons logo

 

 

Beste buren,

 

In onze vorige nieuwsbrief hebben we jullie laten weten dat we - behalve een beroepschrift naar de Vlaamse regering en een verzoekschrift naar de Raad van State - ook een ingebrekestelling hebben verzonden naar de bouwpromotoren. 

Deze hield verband met hun aankondiging van archeologische opgravingen, terwijl het plangebied intact moet blijven zolang het beroep tegen de vergunning lopende is.

Archeologische opgravingen maken deel uit van de bouwprocedure maar de voorwaarde  voor toepassing ervan is niet vervuld. (cfr bijgevoegde "nota van EKDO Onroerend erfgoed, paragraaf Aandachtspunten)

Als reactie op deze ingebrekestelling hebben de juristen van de bouwpromotoren evenwel gedreigd met  “een vordering bij de rechter wegens een vermeend “tergend en roekeloos geding” (sic).

Gaan we hiertegen in het verweer, dan komen we onvermijdelijk in een  gerechtelijke, dure uitputtingsslag terecht.  En qua kapitaalkracht moeten we het tegen de bouwpromotoren afleggen.   

Ondanks onze sterke argumentatie - die volledig door de geldende procedurevoorschriften  op juridische basis ondersteund wordt - verkiezen we om hierop niet verder te reageren en onze aandacht volledig te richten op de hoofdzaak: GEEN BETON IN DE HOEKAKKER.

Met andere woorden, we zullen de uitspraak van de Vlaamse regering en de Raad van State afwachten en jullie financiële bijdragen  als een goede huisvader  reserveren voor de zittingen en de stappen die ons in dit verband nog te wachten staan.

We hopen hiermee aan te tonen dat we niet onbezonnen met de ingezamelde financiële middelen omspringen.

Het ziet er dus wel naar uit dat op 23 augustus de site wordt afgesloten ter voorbereiding van de archeologische opgravingen.

Helaas zal het de landbouwer die nog bonen gezaaid heeft niet gegund zijn nog  te oogsten.

 

Vriendelijke groeten,

Het buurtcomité

 

Terug

STEUN ONS MET EEN KLEINE BIJDRAGE