Ons logo

 

 

 

Beste buren


Er is nieuwe informatie betreffende de procedures die door ons zijn ingezet tegen het bouwproject op de Hoekakker. Een update:

 

 1. Beroepsprocedure tegen de omgevingsvergunning van het park
  Op 2 oktober heeft onze advocaat het beroepschrift toegelicht bij de gewestelijke omgevingsvergunningscommissie (GOVC). Deze  commissie brengt vervolgens advies uit aan de Vlaamse Regering die op basis daarvan de vergunning voor het park al dan niet doorgang verleent.
  Vanwege het vertrouwen in onze advocaat en het feit dat de Hoekakker als symbooldossier kan worden beschouwd – vele Vlaamse topics zijn hier aan de orde;  zie vorige nieuwsbrief – kan de uitslag hiervan bezwaarlijk op voorhand vastliggen.
  Uitspraak hierover door de Minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Joke Schauvliege tegen 20 november.

 2. Aanvraag van vernietiging RUP Hoekakker bij de Raad van State
  Als reactie op ons verzoekschrift ter vernietiging van het Ruimtelijk UitvoeringPlan heeft de  stad Antwerpen als verwerende partij vorige week hun tegenargumentatie ingediend waarbij ze ons verzoekschrift onontvankelijk en ongegrond willen laten verklaren
  Tevens was er een kennisgeving van de Raad van State dat het verzoek van Vooruitzicht en De Ideale Woning om als rechtstreeks belanghebbenden zich ook juridisch te laten vertegenwoordigen, werd ingewilligd.
  Aldus komen we  in deze fase opnieuw tegenover een coalitie van het stadsbestuur en de bouwbedrijven  te staan. Dit is ironisch te noemen gezien de eerdere  toezegging van het stadsbestuur om zich ontvankelijk op te stellen in geval van een sterke argumentatie van de meerderheid van haar bewoners.
  Als verzoekende partij worden we er nu aan gehouden om binnen de 60 dagen een wederantwoord in te dienen. Bijgevolg is onze (2de ) advocaat nu aan zet.

wordt vervolgd


Vriendelijke groeten

Het buurtcomité

 

 

Terug

STEUN ONS MET EEN KLEINE BIJDRAGE