Ons logo

 

 

 

Beste buren,

Via onze advocaat vernamen we dat de Vlaamse regering op advies van het GOVC (gewestelijke omgevingsvergunningscommissie) ons beroep tegen de vergunning voor het park ongegrond verklaarde.

De omgevingsvergunning van het park krijgt met andere woorden voorlopig verdere doorgang.

Voorlopig, want de mogelijkheid blijft om binnen een termijn van 45 dagen een nieuw beroep aan te tekenen, ditmaal bij de Raad voor Vergunningsbetwisting (RvVB).  

De RvVB is een  onafhankelijk rechtscollege dat sinds februari 2017 ook bij juridische geschillen aangaande omgevingsvergunningen het laatste woord heeft. 

De nieuwe aanplakbiljetten omheen de Hoekakker stellen ons en u ervan in kennis dat de termijn van 45 dagen is ingegaan.   

Momenteel overleggen we met onze advocaten hoe we onze argumentatie kunnen versterken om met een goede kans op succes de laatste etappe van de procedure aan te vatten.

In principe kunnen de werken al starten. Dit houdt evenwel voor de bouwpromotoren het risico in de Hoekakker terug in zijn huidige staat te moeten herstellen indien de RvVB ons in het gelijk stelt.

***

Tegelijk blijft ook de procedure bij de Raad van State (betreffende het Ruimtelijk UitvoeringsPlan Hoekakker in zijn geheel) in behandeling . Hierover verwachten we op een later tijdstip verder nieuws.

***

Hartelijk dank aan de vele sponsors wiens bijdrage het mogelijk heeft gemaakt om de gerechtskosten - tot nu toe reeds €2.392,90 - zonder probleem te voldoen.

Sommigen onder u zijn onze oproep tot sponsoring misschien uit het oog verloren?  Geldelijke steun blijft nodig om ook de volgende stappen tot een financieel goed einde te brengen.

In bijlage nog het hierboven vernoemde advies van het GOVC dat naar alle betrokken partijen werd verstuurd. Het geeft u een idee van het werk van onze advocaten. Zo kan u zelf oordelen of onze bewijsvoering  minimaal naast die van onze opponenten kan staan.  

U kan uw financiële bijdrage storten op het rekeningnummer BE64 3770 4014 0152 op naam van “Hoekakker”.


Nogmaals dank

Het buurtcomité

 

 

 

Terug

STEUN ONS MET EEN KLEINE BIJDRAGE