Ons logo

 

 

 

Beste buren,

Vooreerst onze wensen voor een hoopvol en verblijdend 2019 met vooral positieve uitdagingen.

In dit nieuwe jaar zetten we alvast ons streven om de Hoekakker van bebouwing te vrijwaren, onverminderd verder. Het vervolg zal zich vooral op juridisch terrein afspelen met de behandeling van:  

Dat we ons tegen het park uitspreken, is omdat het park niet meer of minder is dan de voorbereiding op de bouwfasen.   

Het is moeilijk in te schatten wanneer in deze procedures definitieve uitspraken mogen worden verwacht. Dit zal wellicht niet eerder dan het najaar zijn.

Wat wel vaststaat is dat het om een financiële uitputtingsslag gaat. Gezien de nog te verwachten tussenkomsten zullen de reeds uitgegeven 5.538,03 euro en het bedrag dat we nog in reserve hebben, niet volstaan. Daarom beraden we ons momenteel over een doelgerichte actie om ons verder financieel veilig te stellen. Suggesties hiervoor zijn welkom.

In afwachting wordt een financiële aanmoediging via BE64 3770 4014 0152 zeer gewaardeerd. 

Tot slot willen we u opmerkzaam maken op een reportage op ATV.
https://atv.be/nieuws/video-250-000-euro-subsidie-om-groengebieden-met-elkaar-te-verbinden-71035

Burgerbeweging Gruunrant pakt hierin uit met het op zich goede nieuws dat in de Noordrand van Antwerpen strategische plaatsen mogen uitgekozen worden om te ontharden en zo “de natuur meer kansen te geven”. Hoogst verwonderlijk werd de Gerardus Stijnenlaan als één van de strategische plaatsen voorgesteld alsof het hier niet in de eerste plaats om een verhaal van grootschalige verharding zou gaan. Terwijl “als het aan de huidige beleidsplannen ligt, hier binnenkort honderden betonmolens door de straten rijden om de funderingen van 450 woningen te gieten.”

Deze en andere commentaren op de website liegen er niet om. http://www.hoekakker.be/reageren.php

In een opiniestuk klagen hoogleraren van de universiteiten van Antwerpen en Gent het algemene non-beleid aan inzake ruimtelijke ordening. Volgens hen moet het voortaan strafbaar worden gemaakt om de woorden duurzaamheid en openruimtebeleid nog langer aan elkaar te linken.

Desondanks zien we nog steeds kansen om een nek-aan-nekrace voor een werkelijk behoud van de Hoekakker, te winnen. Dat is dan weer het goede nieuws!

Vriendelijke groeten

Het buurtcomité

 

 

 

 

Terug

STEUN ONS MET EEN KLEINE BIJDRAGE