Ons logo

 

 

 

Beste buren,

Een korte nieuwsflash naar aanleiding van de flyer van Infrabel die u wellicht al in uw brievenbus aantrof.

Het nieuws over de herneming van een eerder geplande uitbreiding van het goederenspoor komt onverwacht. Immers, op basis van een krachtdadig juridisch beroep bleek dit dossier muurvast te zitten. Intussen beroepen Infrabel en de Vlaamse regeringen zich evenwel op het zogenaamde hersteldecreet om het GRUP betreffende het goederenspoor alsnog doorgang te laten krijgen.

Alle klimaatbetogingen ten spijt wordt opnieuw van industrialisatie een prioriteit gemaakt.

Hier ter plaatse betekent dit dat met de A102-verbinding, de Hoekakker èn de spooruitbreiding de omsingeling van meerder woonwijken compleet is en de leefbaarheid zoek.   

Het burgerinitiatief voor een leefbare noordrand (Lenora) heeft hierop reeds gereageerd.

In hun naam willen we jullie ervan in kennis stellen dat er morgen (maandag 18 februari) om 19u30 een raadscommissie in het districtshuis plaatsvindt over de betreffende spoorontsluiting. Infrabel zal er toelichting geven over het uitvoeringsplan waarna een kritische bevraging door de leden van de districtsraad mogelijk is.

Deze commissie is toegankelijk voor het publiek.

Vriendelijke groeten

Het buurtcomité    

PS voor actuele info over de impact van het Toekomstverbond  op de noordrand verwijzen we naar  www.lenora.be  of http://www.facebook.com/lenora.antwerpen

 

 

Terug

STEUN ONS MET EEN KLEINE BIJDRAGE