Ons logo

 

 

Beste buren,

Het is al enig tijd windstil rond de Hoekakker.

Het laatste wapenfeit waren de “fraaie” hekken die de bouwpromotoren hebben geplaatst.

De hekken kunnen de indruk geven dat de start van de werken een kwestie is van tijd.

En dat is wellicht ook de bedoeling. Het kadert in een ontmoedigingspolitiek van de bouwpromotoren die aangeeft dat zij ontmoedigd zijn.

Immers, zonder de gerechtelijke stappen die we met de steun van 1500 sympathisanten hebben ondernomen, zouden de bouwwerken al in 2018 gestart zijn geweest.

Kwaadwilligheid kan ons daarbij niet worden verweten. We bleven wel vastberaden in een streven naar een nuloptie "geen beton in de Hoekakker" maar enkel zoals de procedure voorschreef met ook de mogelijkheid te procederen.

En op dit vlak is nog niets beslist! De  2 juridische procedures kennen momenteel hun beloop achter gesloten deuren en uitslagen worden verwacht in het najaar.
(voor meer info: zie Raad Van State of Raad voor Vergunningsbetwisting)

We kunnen rekenen op een grote inzet en expertise van onze advocaten maar dit alles is niet zonder kosten. Enkel het starten van deze juridische procedures vroeg reeds om handenvol geld.

Om de gerechtskosten te blijven dragen, werden alle petititiekenaars aangeschreven. Zo hopen we nieuwe mensen tot een kleine financiële actie te bewegen.     

Tevens deden we beroep op de burgerinitiatieven Lenora en Gruunrant met de bedoeling onze vraag naar financiële steun in een ruimere kring te verspreiden.    

Hierbij mikken we op een bredere solidariteit en dit met volgende argumenten:

  1. Met de betonstop gaat het momenteel de verkeerde kant op. Dagelijks komen er in Vlaanderen 13 voetbalvelden aan beton bij, terwijl Vlaanderen al het meest versteende gebied is in Europa.  Elke herwonnen open ruimte is er 1!
  2. Met de komst van de A102, de uitbreiding van het goederenspoor èn de aanleg van een 2de spoortoegang krijgen onze woonwijken het qua leefbaarheid al bijzonder zwaar te verduren.    

Als voldoende (nieuwe ) sympathisanten ons 1 kopje koffie (of 2) schenken kunnen we de afloop van de procedures verder financieel met vertrouwen tegemoet zien.
(Zonder steeds bij dezelfden te willen aankloppen de gegevens: voor een gewone overschrijving ING BE64 3770 4014 0152 op naam van Hoekakker en "nieuw! "  voor Paypal: donatie@hoekakker.be)

Woensdagavond was er terug de vertrouwde bedrijvigheid op de Hoekakker met het maaien van de nog overgebleven stroken weiland. Eén van de boeren bevestigde dat ze een pachtvergoeding hadden overgehad voor de hele Hoekakker in te zaaien of te bewerken voor de duur van de procedures.

Een optie voor de toekomst indien het bouwverhaal zou blijven stilliggen?

Rest ons jullie nog een weldadige vakantie te wensen!

Het buurtcomité

 


Spaarpot

 

Woensdag 26 juni  8:50 -  Nostalgie op de Hoekakker.

Verloren is dit nog niet


Terug

STEUN ONS MET EEN KLEINE BIJDRAGE