Ons logo

 

 

 

Beste buren en sympathisanten,


Bekijken we de leefbaarheid in onze omgeving wat ruimer dan de Hoekakker, dan zijn er momenteel twee grote items die onze aandacht vragen:

    1- De infrastructuur van het goederenspoor Oude Landen

Mogelijk viel jullie oog al op de gele brieven langsheen het spoor? Ze zijn de aankondiging van een nieuw openbaar onderzoek over het ontwerp dat reeds in 2012 aan de burgers werd voorgelegd en toen werd afgekeurd.
Via een hersteldecreet herhaalt de geschiedenis zich. Nieuw is wel dat de keuze van een spoorvertakkingscomplex op een hoogte van 13 meter bepaalde interessante opties voor de 2de spoorontsluiting (zie punt 2)  bij voorbaat uitsluit.
Dit alles wordt nauwlettend opgevolgd door Lenora en Red De Voorkempen.

    2- Het (radicaal) haventracé – infoavond te Ekeren op donderdag 12-3

Binnen het toekomstverbond (het vroegere Oosterweelakkoord) zijn werkbanken  opgericht waarbij de werkbank Haventracé onze omgeving (de noordrand) het meest aanbelangt.
Bedoeling van het haventracé is om het vrachtvervoer naar de haven en het doorgaand verkeer via de noordrand om te leiden en daarbij de leefbaarheid op peil te houden. Burgerbewegingen hebben dan ook hun plaats in deze werkbank. We zijn er als bescheiden comité  ook vertegenwoordigd maar het is vooral toch Lenora dat hier de dienst uitmaakt.
De vraag blijft actueel waar we qua leefbaarheid in Ekeren en de andere poldergemeenten op afstevenen. Om deze reden organiseert Lenora infoavonden in de betreffende gemeentes.
De onderwerpen:  verbreding A12, 2de Tijsmanstunnel, 2de Spoorontsluiting, NX, Logistiek park “Schijns”, Tunnel A102, het Openbaar Vervoer.
Het is duidelijk dat het haventracé vele componenten bevat en het gevaar bestaat dat we met een veelkoppige draak te maken krijgen.
Daarom een warme oproep om de infoavond op 12 maart bij te wonen.
voor meer info: http://www.lenora.be/ en ook de betreffende flyers heel binnenkort in jullie brievenbus. Trouwens:

 

we zegden onze medewerking toe om de flyers in de Donk te verspreiden in het weekend van  21 t/m 23 februari.
Hopelijk kunnen we weer op onze stilaan goed geöliede flyerploeg rekenen met nog enkele nieuwkomers als versterking? Vrijwilligers kunnen zich uiterlijk donderdag 20-2 melden via red-actie@hoekakker.be

 

Vriendelijke groeten


Heel waarschijnlijk wordt in de loop van maart uitspraak gedaan over al dan niet doorgang van de omgevingsvergunning van het park.

 

 

Terug

STEUN ONS MET EEN KLEINE BIJDRAGE