Ons logo

 

 

Beste buren en sympathisanten,

Even naar de kern van onze zaak, met name de voortgang van de procedures tegen de bebouwing op de Hoekakker. De kaarten liggen als volgt:

  1. Beroepsprocedure tegen het Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) Hoekakker – Raad van State (RvS)
    Na het advies van de auditeur en het recht van antwoord door de advocaat van de verzoekende partij heeft de rechter beslist de procedure verder te zetten. Bijgevolg komt er op vrijdag 20 november een nieuwe zitting. De rechter neemt in de daaropvolgende weken de standpunten in beraad om vervolgens tot het arrest over te gaan.

  2. Beroepsprocedure tegen de omgevingsvergunning van het park (fase 0 van het bouwproject) – Raad voor Vergunningsbetwisting
    Begin maart 2020 liet de rechter weten de beslissing van de RvS over het RUP in zijn totaliteit af te wachten alvorens uitspraak te doen over het beroep tegen de vergunning voor het park.

De eindfase van de procedures is hiermee ingeleid.

Ook dit nog!

Intussen is op Immoweb te lezen dat  FOD Financiën de weidegronden tussen de Gerardus Stijnenlaan en het Laar te koop aanbiedt. Dit betreft de zogenaamde Hoekakker 2. Tot heden werd   met grote stelligheid beweerd dat bebouwing van deze gronden niet meer aan de orde is. Hierover meer in een later bericht.

Vriendelijke groeten

 

Terug

STEUN ONS MET EEN KLEINE BIJDRAGE