Ons logo

 

Verkaveling Hoekakker - Update

Openbaar onderzoek tegen de aanvraag voor een 1ste bouwfase gaat  onverwacht van start.

De bewoners wiens perceel rechtstreeks aan de Hoekakker grenst kregen dezer dagen een aangetekende brief over het openbaar onderzoek in de bus.

Het onderzoek loopt  vanaf vandaag t/m dinsdag 24 augustus. In deze periode kan iedereen zijn/ haar  bezwaren indienen.  

De plannen  over de verharding en bebouwing zijn in te kijken via https://omgevingsloketpubliek.omgeving.vlaanderen.be/?openbaaronderzoek na intoetsen van OMV_2021108718

De plannen tonen aan dat dit project alle redelijke proporties te buiten gaat.

Dit belangt daarom niet enkel de direct omwonenden aan.

Na maanden van stilstand belandt het dossier met dit onderzoek  in een stroomversnelling.

Blijkbaar wordt niet langer gewacht op de uitspraak van de Raad voor Vergunningsbetwisting over het beroep tegen het park. Dit is opmerkelijk en betwistbaar.

  Alle mogelijke bezwaren worden momenteel bekeken en uitgewerkt.

We beraden ons tevens over concrete acties en brengen u hiervan tijdig op de hoogte.

Ieders ideeën en suggesties zijn intussen welkom.

Vriendelijke groeten.    

 

Terug

STEUN ONS MET EEN KLEINE BIJDRAGE