Ons logo

 

 

Beste buren

Na de euforie van het eerste uur moeten we onze visie enigszins herzien:

HET INDIENEN VAN DE GEPLANDE BEZWAARSCHRIFTEN MOET ONVERMINDERD DOORGAAN!


De Raad voor Vergunningsbetwistingen heeft de vergunning voor de aanleg van het “park” nu wel vernietigd; maar dit betekent niet dat hiermee het lopend onderzoek automatisch geschorst wordt.


Onze jurist adviseert daarom om toch massaal bezwaar in te dienen tegen de aanvraag:


““Geen bezwaarschrift indienen is een tactische fout (omdat het nieuw decreet Demir bepaalt dat "geen bezwaarschrift indienen betekent afzien van later protest" en de nieuwe vergunning dus des te vlotter kan afgegeven worden, hopende dat iedereen foutief heeft afgehaakt).””


Dus aarzel niet; Er rest ons nog één week om bezwaarschriften in te dienen. De uiterste datum is donderdag 9 september.


Op onze website vindt u een voorbeeld dat u als basis kan gebruiken om, nadat u persoonlijke bezwaren en mogelijk enkele foto’s hebt toegevoegd, in te dienen.
Op deze pagina kan u voorbeelden vinden van argumenten die u mogelijk kan gebruiken.

Indienen kan via: : https://omgevingsloketpubliek.omgeving.vlaanderen.be/#openbaaronderzoek/projectuuid=xIh0T0CBRDyWNMaJVAPKRQ
Mail: omgevingsvergunning@antwerpen.be>
Brief: College van burgemeester en schepenen, t.a.v. Dienst Vergunningen, Grote Markt 1, 2000 Antwerpen


Excuus voor de verwarring, de recente uitspraak van de Raad voor Vergunningsbetwistingen heeft ons verrast.

Nogmaals hartelijk dank voor jullie steun

 

Terug

STEUN ONS MET EEN KLEINE BIJDRAGE