Ons logo

 

Beste buren en sympathisanten,

Met onze laatste nieuwsbrief konden we jullie al het goede nieuws melden: de omgevingsvergunning voor de aanleg van het park in de Hoekakker (lees: voorbereidende werken voor de bouw van 450 woningen en appartementen) werd door de Raad voor Vergunningsbetwisting vernietigd.

Intussen is de vergunning officieel opgeheven door de daarvoor bevoegde Vlaamse Minister Zuhal Demir. Hoe dit in zijn werk ging, is te lezen in bijgevoegd document.

De ingetrokken vergunning voor het park neemt bovendien de basis weg voor de  vergunningsaanvraag voor de 53 loten zodat het nog lopende openbare onderzoek eveneens werd stopgezet. Overigens kan het hele RUP (ruimtelijk uitvoeringsplan) niet zonder nieuwe aanpassingen en de daaraan verbonden procedures worden uitgevoerd.   

Het is beslist de moeite om het Ministerieel besluit in te kijken, o.a. om vast te stellen hoeveel inspanningen we samen hebben geleverd.

Ondertussen viel op dat de landbouwactiviteiten terug gestart zijn op de Hoekakker. De boer kreeg toestemming om gras te zaaien en dit geeft de Hoekakker weer zijn vertrouwde uitzicht. Tenminste als we de omheining daarbij wegdenken.

Betekent dit het einde van de strijd voor het behoud van groen en leefbaarheid in de Donk? Neen!

We drukken nu even de pauzetoets in maar blijven alert voor geval een nieuwe vergunningsaanvraag voor verkaveling wordt ingediend.

Door de klimaatopwarming is onze samenleving evenwel op een tijdspanne van 6 jaar tot andere inzichten gekomen inzake ruimtelijke ordening, milieu en leefbaarheid. Als de beleidsverantwoordelijken deze ontwikkeling  volgen, zullen ze wellicht een nieuwe vergunningsaanvraag kritisch beoordelen.  De huidige uitspraak biedt hen de mogelijkheid om een definitieve herbestemming voor de Hoekakker uit te werken waarbij de projectontwikkelaars correct vergoed worden.

Tijd brengt raad.

Het Ministerieel besluit over het opheffen van de vergunning voor het park kan U hier vinden.

Ter afsluiting nog onze beste wensen voor een gezond en voorspoedig 2022!!
 
Vriendelijke groeten

Uw buurtcomité Hoekakker

 

Terug

STEUN ONS MET EEN KLEINE BIJDRAGE