Ons logo

 

Beste buren en sympathisanten

Plaatselijk goed nieuws in barre tijden! Te danken aan het Krokusakkoord van de Vlaamse regering.
Met onze laatste nieuwsbrief van 6/12/2021 meldden we reeds dat de vergunning voor de aanleg van het park (als de aanloop voor het bouwen van 450 woningen) door de Raad voor Vergunningsbetwistingen werd vernietigd.

Hieruit volgde dat de vergunningsaanvraag voor het park èn de lopende aanvraag voor verkaveling van 53 loten meteen werden ingetrokken. Zo kwam ook een einde aan het volledige Ruimtelijk UitvoeringsPlan (RUP) Hoekakker en is het voor de projectontwikkelaars van vooraf aan beginnen.
Nu door de gewijzigde klimaatomstandigheden andere inzichten gelden over ruimtelijke ordening, milieu en leefbaarheid  drukten we de hoop uit dat het stadsbestuur het vervolg van het bouwverhaal op de Hoekakker opnieuw aan de tand zou voelen.
Met daarbij als factor nr. 1 de officieel erkende overstromingsgevoeligheid van de Hoekakker (zie kaart onderaan).
Het zopas bereikte krokusakkoord van de Vlaamse regering betekent om 2 redenen zeer goed nieuws voor de Hoekakker.
Ten eerste is er een doorbraak in de bouwshift die met zich meebrengt dat lokale besturen nu over de  financiële middelen beschikken om tot een herbestemming van woonuitbreidingsgebied over te gaan.
Ten tweede wordt formeel gesteld dat het onmogelijk moet worden gemaakt om nog te bouwen in overstromingsgevoelige gebieden.Cfr artikel De Standaard 24/2/2022 (zie bijlage)
“Voor 1.600 hectare overstromingsgevoelig gebied wordt er wel ingegrepen. Daar zal niet meer gebouwd kunnen worden.”

 

Met andere woorden: het district Ekeren en de stad Antwerpen krijgen met dit akkoord de uitgelezen kans om een definitieve herbestemming voor de Hoekakker uit te werken waarbij de projectontwikkelaars correct vergoed worden.
In het verlengde hiervan willen we een initiatief van GRUUNRANT aankondigen waaraan we samen met de andere lokale burgerverengingen meewerken. Met een GRUUNRUP beoogt GRUUNRANT de nog open, groene gebieden in Merksem en Ekeren “te behouden, te verbinden en te versterken” als tegengewicht voor de overheersende verdichting en verharding in de Noordelijke stadsrand.
Samen met de sites van Sint-Lucas en de Vallei van de Laarse Beek worden ook ideeën voor de Hoekakker uitgewerkt. 
Het is wel degelijk de bedoeling ook de omwonenden hierover hun zeg te laten doen. Onder de kundige leiding van GRUUNRANT wordt een participatiemoment voorbereid waarover later meer.

 

 

Waterkaart

 

 

Terug

STEUN ONS MET EEN KLEINE BIJDRAGE