Beste buren,                

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Zaterdag 22 april ll. was er een inspraakmoment (op de borden was wel infomoment vermeld !?) waar de bewoners hun visie konden geven over de verdere ontwikkeling van het park.

Naar schatting bezochten zo’n 60 mensen de locatie en werden verwelkomd met zoetigheden (letterlijk en figuurlijk).

Er was gelegenheid om aan enkele “workshops”  deel te nemen waarin iedereen zijn/haar fantasie over de invulling van het “park” kon uiten.

Hierbij was de sky the limit wat bijna de werkelijke hoogbouw zou doen vergeten.

Zowat de helft van de deelnemers hadden het er moeilijk mee om ongemerkt in het eigenlijke bouwverhaal te worden meegetrokken en velen hebben dit ook laten verstaan.
De mate waarin pertinente vragen op tafel konden worden gelegd, verschilde van sessie tot sessie.   

Tevens kon men een voorstel indienen voor de nieuwe naam van het park. Mag het verbazen dat we gezien zoveel  verlakkerij eerder kozen voor Betonakker dan Hoekakker?

Toch mochten we een positieve ontwikkeling vaststellen: Transitie Ekeren was aanwezig en kon haar idee vrijelijk presenteren. Vooral het project van een bioboerderij op de Hoekakker
dat Koen Doggen (afstuderend aan het vormingscentrum Landwijzer) presenteerde, kon bekoren. Ook de districtsschepenen waren gecharmeerd. Hier hoort u beslist nog meer over!

In bijlage alvast de visie van Koen. We wensen hem veel succes met zijn project!  

Aan de districtsburgemeester en andere aanwezige  raadsleden werd tenslotte een open brief  van het Buurtcomité overhandigd (zie hieronder).

Intussen kondigt mei zich aan als een drukke maand met op de agenda:

1. de raadscommissie op 8 mei met toelichting over het gekozen parkontwerp en het advies hierover op de districtsraad van 15 mei (districtshuis Ekeren)
2. een infomoment van Vooruitzicht en De Ideale Woning op een nog niet vrijgegeven datum (vermoedelijk 2de helft mei)
3. een eigen campagne van het comité met nieuwe affiche en flyers.


Extra kandidaten om de flyers te bussen zijn nog steeds welkom!                                                        

U kan zich melden via red-actie@hoekakker.be

        

 

                                                                         
HoekVlinder

 

 

 

 

 .


INSPRAAKMOMENT 22-4-2017 ‘DENK MEE NA OVER HET PARK HOEKAKKER’

 

Open brief aan de Ekerse districtsraad en BUUR 

 

 • Het valt  fel te betreuren dat de Ekeren-Donkenaren niet van bij het begin betrokken werden  bij de voorbereidende besprekingen betreffende de aanleg van het park. Op het moment van de eerste brainstorming had aan de bewoners al een stem gegeven kunnen worden.
  Vandaag vertrekt de participatie al van uitgewerkte ideeën. Door de manier waarop het inspraakmoment is georganiseerd, worden de deelnemers in een keurslijf gehouden.
 • Het is een zwak excuus dat de stuurgroep Hoekakker onder leiding van de Antwerpse  schepen Rob Van de Velde druk uitoefende om voortgang te maken. Niets belette de districtsraad om al eerder een activiteit als ‘Ekeren luistert’ te organiseren en het park op de agenda te zetten.
  De geplande editie van ‘Ekeren luistert’ in november  kon niet doorgaan om praktische redenen maar ze hoefde niet op de lange baan te worden geschoven, integendeel.
 • De foto’s op de flyer zijn zeer misleidend. Er is in geen velden of wegen een huis te bespeuren! De foto’s suggereren dat de Hoekakker in zijn geheel als een park zal worden aangelegd.
  Op zoveel instemming met ons standpunt (GEEN BETON IN DE HOEKAKKER)  hadden we niet gerekend.
  In realiteit staat het park volledig in het teken van een nog steeds  grootschalig bouwproject. Het kan er niet los van worden gezien.
 • Voor ons is de huidige Hoekaker reeds een waarde op zich.
  Enkele kleine, goedkope ingrepen volstaan om de beleefbaarheid van het huidige open gebied te vergroten, bijvoorbeeld:
  de veldweg die vertrekt op de Gerardus Stijnenlaan meer toegankelijk maken
  en doortrekken (als veldweg!) tot aan het fiets- en voetpad tussen de
  Gravenlaan en Herautenlaan.
  Het stuk verwilderde natuur achter de huizenrij in de Laathoflaan
  herwaarderen door een nieuwe aanplanting en deftig onderhoud. 
 • In geval van een herbestemming van de  Hoekakker verkiezen we natuur en landbouw boven zachte recreatie. We zien heil in een samenwerking met Transitie  en kunnen ons vinden in de eerste reflecties van Koen Doggen die op de website van Transitie na te lezen zijn.  We kijken uit naar de voltooiing van zijn eindwerk.

 • Nu het Oosterweelakkoord nadelig uitvalt voor Ekeren dringt een her-evaluatie
  van elk bouwproject met impact op betonnering van de omgeving en op mobiliteit zich op. Dus ook het RUP Hoekakker.
  De verharding van de leefomgeving zal anders niet te harden zijn.>

Het buurtcomité Hoekakker

Terug

Teken onze petitie