Beste buren 170202


Maandag waren we weer met een grote afvaardiging aanwezig op de raadszitting van het district Ekeren om nogmaals een duidelijk signaal te geven dat de huidige plannen van de stad onaanvaardbaar blijven voor vele bewoners van Ekeren-Donk.


Bedankt iedereen, jullie steun is zeer belangrijk en wordt erg gewaardeerd.


Maar opnieuw moesten we vaststellen dat de stad zo goed als potdoof blijft voor de vele signalen uit Ekeren.


Maandagavond keurde de Ekerse districtsraad de richtnota RUP Hoekakker zonder meer goed.  De raad liet na om zelfs binnen het bouwverhaal maar een beetje te wegen op het stadsbestuur. Aansturen op enkele concrete garanties in de lijn van de eigen voorafgaande adviezen, was er niet bij.


Het amendement van een oppositiepartij om het Masterplan opzij te schuiven en alles te herdenken, vond geen gehoor.  Hierbij werd de planschade als het ultieme bezwaar uitgespeeld.


We vonden echter objectieve informatie die de dramatische gevolgen van de planschade aanzienlijk relativeert. (zie www.hoekakker.be/aandachtspunten bij schadevergoeding).

 

Spijtig genoeg circuleren er vele geruchten alsof alles onontkoombaar is en al beslist is! 
- Dit willen we met klem tegenspreken.

 

Weliswaar heeft de stad haar visie doorgedrukt, maar het zou verwonderlijk zijn mochten de bewoners van een uithoek in Antwerpen zich al gewonnen geven: daarvoor zijn ze te koppig en vastberaden!
Er bieden zich nog genoeg gelegenheden aan om in te grijpen en dit project de goede richting te laten uitgaan.

Hierna vindt u de volgende stappen die nog moeten gevolgd worden:  

 

Tot mei 2017 wordt nu, op basis van het masterplan, het voorontwerp RUP besproken en aangepast waar nodig, waarna eventuele goedkeuring volgt.

Tot november 2017 zal het definitief ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) opgesteld worden, met eveneens eventuele goedkeuring als gevolg.

Van december 2017 tot januari 2018 krijgt iedereen de kans om bezwaarschriften in te dienen.

Loading... Februari 2018: de bezwaarschriften worden onderzocht en gevalideerd.

Maart 2018 : het RUP wordt al dan niet definitief goedgekeurd.

Loading... Mei 2018 : een schorsingsperiode begint te lopen.

Juni 2018 : publicatie in het Staatsblad.

Waarna, niet onbelangrijk, gedurende 60 dagen iedereen klacht kan indienen bij de Raad van State

Intussen blijven we alert en zullen we niet nalaten u verder te informeren.


Met vriendelijke groeten,


Buurtcomité Hoekakker.


PS
In bijlage geven we nog het plan dat werd overgenomen uit de richt- en procesnota.


U kunt het volledig dossier ook raadplegen op onze website (Documenten/Antwerpse Gemeenteraad) .

Gelukkig Nieuwjaar!

 Bouwvelden 1,2, 3 6 en 7 zullen in fase 1 worden aangesneden, 4 en 5 in fase 2.

 

TIP
Kijk regelmatig op onze website www.hoekakker.be voor de laatste nieuwigheden. We publiceren regelmatig nieuwe elementen en reacties en hopen u op die manier volledig te blijven informeren.

 

Terug

STEUN ONS MET EEN KLEINE BIJDRAGE