In deze rubriek worden alle andere onafhankelijke studies en rapporten m.b.t. de gerateerde thema’s samengebracht
Ook persartikels, interpellaties en commentaren van andere adviesraden vindt u hier terug

 

 

Documenten Vlaams Parlement Antwerpse gemeenteraad District Ekeren Persartikelen

 

DOCUMENTEN

Vlaamse overheid: Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (volledige versie)
Vlaamse overheid: Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (enkel versie Hoekakker)

Afbakening van het grootstedelijk gebied AntwerpenRuimtelijk rendement

Benoemt de mate waarin ruimtebeslag wordt gebruikt voor maatschappelijk gebruik. Het thema start vanuit de vaststelling dat het huidig tempo van bijkomend ruimtebeslag 6ha/dag is, een indrukwekkend getal.
Zes hectare is vergelijkbaar met zes maal de oppervlakte van de Groenplaats in Antwerpen of anderhalve kilometer lengte E40

Vlaamse overheid Ruimtelijk rendement (blz. 61)

 

Documenten betreffende het RUP Hoekakker (goedgekeurd 16 oktober 2017)

 

 

 
VLAAMS PARLEMENT:ANTWERPSE GEMEENTERAAD

Persmededeling van de stad Antwerpen over de goedkeuring van het masterplan en verdere stappen. 27 jan 2017

Proces- en Richtnota voor het Ruimtelijk UitvoeringsPlan 2/12/16 : alle nuttige gegevens vindt u hierin terug 2 dec 2016

Goedkeuring gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'Hoekakker', - Proces- en richtnota. 2 dec 2016

Youtube filmpje: Vraag van Groen over de bestemming van de Hoekakker. 15 mei 2015

 DISTRICT EKEREN

Het Districtscollege verleent in navolging van het College van Burgemeester en Schepen van de stad gunstig advies aan de richt- en procesnota RUP. 20 December 2016

Voorstel tot advies vanwege de N-VA fractie : Herbestemming Hoekakker. 18 mei 2015

Voorstel tot advies: Herbestemming woonuitbreidings- gebied Hoekakker naar open ruimte met als hoofdfunctie waterbuffering en als nevengeschikte functies zacht recreatief medegebruik , natuur- en landschapszorg. 24 februari 2014

Interpellatie. Verwerving van gronden ter hoogte van het Laar door de provincie Antwerpen. 26 april 2010

Advies van raadslid. Ontwerp Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan “ Afbakening grootstedelijke gebied Antwerpen”. 24 november 2008

Hoekakker. Ruil tussen de stad en De Ideale Woning. Goedkeuring. Introductie beleidsrichtlijn 17 september 2007

Interpellatie. Ruimtelijk beleid volgens het strategisch Ruimtelijk structuurplan Antwerpen voor het district Ekeren17 september 2007
PERSARTIKELS

Met onderstaande links kan u alle persartikels nog eens nalezen.
Let op: zonder abonnement is het mogelijk dat u slechts een beperkt deel ervan kan consulteren.

2017

“Na Hoekakker is ook Puihoek in gevaar” (Het Nieuwsblad 13/05/17)

“Na Hoekakker is ook Puihoek in gevaar” (Gazet Van Antwerpen 13/05/17)

Bijna duizend handtekeningen tegen verkaveling Hoekakker (bis)(Het Nieuwsblad 27/02/17)

Bijna duizend handtekeningen tegen verkaveling Hoekakker (Het Nieuwsblad 25/02/17)

Vlaming blijft bouwen in overstromingsgevoelig gebied (De Standaard 08/02/17)

360 Woningen op de Hoekakker (GVA 28/01/17)

Masterplan Hoekakker Donk verdringt in de districtsraad RUP Mariaburg (GVA 30/01/2017)

2016

Manifestatie buurtbewoners in de krant (Het Nieuwsblad 11/12/2016)

Manifestatie buurtbewoners in de krant (GVA 10/12/2016)

Helft minder huizen op Hoekakker (HLN 27/10/2016)

Districtsraad adviseert na correctie masterplan Hoekakker gunstig ( GVA 20/10/2016)

2015

Bebouwing aan de rand van Hoekakker is mogelijk (GVA 9/11/2015)

Wandelen in het ‘Park Hoekakker’ stap dichterbij (GVA 19/5/2015)

2014

District zet grendel op bebouwing Hoekakker" (HLN 20/11/2014)

Districtsraad verdeeld over advies Hoekakker" (GVA 03/04/2014)

SP.A geeft strijd voor Hoekakker niet op" (Het Nieuwsblad 20/01/2014)

SP.A voert actie tegen verstedelijking van Ekeren (GVA 20/1/2014)

In 2016 kan bebouwing binnengebied Hoekakker starten (De Polder -regionaal nieuwsblad- 11/01/2014)

Bebouwing Hoekakker kan in 2016 starten" (HLN 08/01/2014)

2013

Stad wil Hoekakker laten volbouwen" (Het Nieuwsblad 25/04/2013)

2012

Vlaams Belang strijdt voor behoud groen gebied Hoekakker" (Het Nieuwsblad 14/07/2012)

2011

Buurt vreest inplanting" (HLN 15/12/2011)

Geen bomen maar mogelijkwel huizen op Hoekakker" (Het Nieuwsblad 14/12/2011)

Ekers advies geraakt niet tot bij minister" (Het Nieuwsblad 14/12/2011)

Geen bomen, maar huizen op Hoekakker" (De Standaard/Antwerpen 14/12/2011)

2008

VB wil geen huizen op Hoekakker (GVA 3/12/2008)

2007

Bouwen kan op Arfin-gronden" (HLN 11/09/2007)

Duidelijkheid rond Arfin-gronden" (GVA 08/07/2007)

2006

Voetgangersbrug verhuist" (GVA 09/09/2006)

Hoekakker uitstellen" (GVA 07/07/2006)

Donk wil Hoekakkerdefinitief groen (GVA 20/06/2006)

450 nieuwe woningen geven ons natte voeten (HLN 20/06/2006)

Mariaburg bewaart eigenheid (GVA 17/05/2006)

1999

10 miljoen frank voor de bestrijding wateroverlast in ruil voor jeugdinstelling.." (1999)

1998

Wateroverlast: "structurele oorzaken aanpakken" (Burgerkrant (VLD) 1998) 

 

 STEUN ONS MET EEN KLEINE BIJDRAGE