Ons logo

 


Beste buren,

Vooraleer jullie en onszelf wat rust te gunnen nog even het volgende:

 

Ekerse districtsraad op maandag 26 juni: Ekeren luistert niet!

Dit is in hun houding t.o.v. de stad positief te noemen.

Ekeren luisterde niet naar het stadsbestuur want de Ekerse districtsraad verleende maar gunstig advies over het Voorontwerp Gemeentelijk Ruimtelijk uitvoeringsplan Hoekakker onder welbepaalde voorwaarden. Van deze voorwaarden onthouden we vooral de volgende:

Het aantal bouwlagen van de rijwoningen moet beperkt blijven tot 3 met plat dak of 2 + zolder onder een schuin dak. (In de tekst was sprake van 3 + zolder onder een schuin dak, wat zou neerkomen op 4 bouwlagen! ).

Wat betreft de mobiliteit moet er een interne werkgroep komen met daarin een afvaardiging van de districtsraad. Op die manier kan op de ernst en de degelijkheid van het verdere onderzoek naar de mobiliteit nauwlettend worden toegekeken. (Weliswaar blijven de bouwlustige eigenaars opdrachtgever en financierder van dit onderzoek maar dit laten we nu even buiten beschouwing.)

Tot daar het goede rapport voor de Ekerse districtsraad.

Helaas luisterde de districtsraad niet naar de bewoners.

Naar onze mening kon men moeilijk voorbijgaan aan de kritische vragen die voortdurend nog de kop opsteken en die ook tijdens het toonmoment van het park voor velen de prioriteit uitmaakten.

Deze vragen hebben betrekking op de bebouwing in al zijn aspecten en vele bewoners willen zich niet door het park als paradepaard laten verblinden.

Daarom zou de districtsraad nu wel op het idee komen om het afgelaste en uitgestelde ‘Ekeren-Donk luistert’ met bekwame spoed te organiseren. Zo dachten we!

Maar neen, we kregen in plaats daarvan te horen dat ‘participatie’ als uitgavepost werd geschrapt voor de begroting van het volgende (en laatste) politieke jaar. Er was immers al vaak en veel gecommuniceerd!?

Helaas gaapt er een kloof tussen bewoners en politiekers in welk geval er werkelijk sprake is van participatie.

 

“Bebouwing op de Puihoek is niet aan de orde. Niet nu en niet in de toekomst”. Geloofwaardigheid van deze uitspraken hangt aan een zijden draad zolang er geen politieke daden op volgen!

In de pers ( o.a. HLN op 9 juni) werd onze bezorgdheid over bouwplannen in de Puihoek door Schepen Van De Velde en Ekers districtsburgemeester Koen Palinckx formeel tegengesproken.

Toch hebben we onze redenen om dit niet zonder meer voor waar aan te nemen:

  1. Het gegeven woord van meerdere politici bleek inzake de Hoekakker niet veel waard te zijn.
  2. Vastgoedgigant Immobel  verwierf het deel van de Puihoek dat woonreservegebied is, van de vorige eigenaar, de stad Antwerpen. Dit is niet bepaald geruststellend te noemen.

Het ziet er wel naar uit dat de lokale politici momenteel in de gelegenheid zijn de politieke daad bij het politieke woord te voegen.

Vlaams minister van Omgeving Joke Schauvliege wil immers “tegen 7 juli van de 308 Vlaamse steden en gemeenten weten wat ze van plan zijn met de woonreservegebieden op hun territorium”. (zie onder documenten: “Waar mag nog gebouwd worden?” - De Morgen online: 12 juni 2017)

Ongeveer de helft van de Puihoek 39ha open landbouwgebied tussen Mariaburg en het kerkhof - is woonreservegebied.

Tenzij dit deel een uitzonderingspositie inneemt (en op basis daarvan zijn status van woonreservegebied zonder meer kan behouden), dient het stadsbestuur zich uit te spreken over de wenselijkheid om al dan niet tot bebouwing van de Puihoek over te gaan.

Hun advies is richtinggevend voor de beslissing van de Vlaamse regering om de Puihoek in een positieve of negatieve lijst onder te brengen.

We zijn benieuwd of de stad deze keer haar beloftes zal nakomen. Wordt vervolgd.

 

Ter verduidelijking!

De Hoekakker is sinds 31 december  2015 definitief bestemd als woongebied. De vraag van Schauvliege is met andere woorden niet op onze Hoekakker van toepassing.

De beslissing om de Hoekakker te ontwikkelen via een Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoerings Plan kan echter worden ongedaan gemaakt via het openbaar onderzoek in het najaar.

Iedereen krijgt dan de gelegenheid om bezwaar in te dienen tegen deze onrealistische bouwplannen.

Eerder hebben de bewoners van Ekeren-Donk bezwaren ingediend tegen de uitbreiding van het goederenspoor Oude Landen waardoor deze plannen vernietigd werden.

Dit scenario kan zich herhalen bij het openbaar onderzoek over het GRUP Hoekakker.

 

 

We wensen jullie een verkwikkende vakantie! Hopelijk kunnen we daarna weer op jullie steun en belangstelling rekenen.

Het buurtcomité Hoekakker

 

Op bovenstaande nieuwsbrief kregen we volgende reactie van de districtsburgemeester
Vermits dit buurtcomité op een correcte, eerlijke, neutrale en transparante wijze wil informeren vinden we het gepast jullie deze reactie over te maken.
Hierbij een reactie van onze districtsburgemeester op onze laatste nieuwsbrief

 

 Terug

STEUN ONS MET EEN KLEINE BIJDRAGE