Ons logo

 


Beste buren

 

Door onvoorziene omstandigheden dienen we de geplande infoavond (dinsdag 12 december) te annuleren en te vervroegen naar een nog nader te bepalen datum.


Het openbaar onderzoek Hoekakker - dat voorzien was van 1 december 2017 tot 31 januari 2018 - is reeds op 24 oktober ll. van start gegaan en loopt tot 22 december.

Tot hiertoe werd het tijdschema volgens hetwelk de procedure verloopt, strikt nageleefd. Er waren geen voortekens om te veronderstellen dat het gaspedaal zou worden ingedrukt.

Dit noodzaakt ons alleszins om onmiddellijk actie te ondernemen met de voorbereiding en de opstelling van de bezwaarschriften, waarmee we de groene en karakteristieke Hoekakker kunnen vrijwaren van beton.

Het RUP (dat goedgekeurd werd op 16 oktober) kan u inkijken in het districtshuis maar ook op onze website met volgende link : Documenten betreffende het RUP Hoekakker (goedgekeurd 16 oktober 2017)

 

Van zodra we een nieuwe datum voor onze infoavond hebben bepaald, zullen we u hiervan in kennis stellen.

Op deze avond geven we u alle nodige informatie voor het opstellen en indienen van uw bezwaarschriften

 

Graag tot dan !

 

Terug

STEUN ONS MET EEN KLEINE BIJDRAGE