Ons logo

 

 

Beste buren,


In het verhaal van de Hoekakker staan we nu in een volgende fase, nl. het openbaar onderzoek RUP (Ruimtelijk UitvoeringsPlan).

Tijdens dit openbaar onderzoek - dat loopt van 24 oktober tot 22 december - krijgen we de kans om eindelijk op wettelijke wijze bezwaar in te dienen tegen de plannen om de Hoekakker op te offeren aan beton.

Met onze info-avond van dinsdag 28 november werd daarom de opstelling en verzending van de bezwaarschriften – bijgestaan door 2 juristen die ervaring hebben in deze materie - toegelicht.

We sturen u hierbij ook de 2 versies: één volledige versie die juridisch sterk uitgewerkt is en een andere verkorte versie ervan. (De bezwaarschriften zijn hier te vinden)

Deze modelbrieven kunt u ook als inspiratie gebruiken voor een eigen persoonlijk bezwaarschrift.

Met dit doel vindt u beide brieven ook als WORD document op www.hoekakker.be.
Via een simpele klik op de link op de startpagina staat het gekozen WORD-document tot uw beschikking om de tekst naar eigen goeddunken aan te passen. Op die manier kan u de onderwerpen die u het meest aanspreken in de verf zetten.

Een persoonlijk bezwaarschrift kan immers meer waarde hebben dan een standaarddocument.

TIP: plaats in uw bezwaarschift ook enkele foto’s om uw stelling te ondersteunen. (één beeld zegt meer dan 1.000 woorden).

Vergeet niet ze met uw naam en adres te vervolledigen en te ondertekenen

Verzenden kan op volgende wijze:

Tenslotte nog een oproep: druk ze af of stuur ze door naar uw vrienden en kennissen en vraag hen om eveneens een bezwaarschrift te ondertekenen en in te dienen. (Ook niet inwoners van Ekeren kunnen een bezwaarschrift indienen; het is best mogelijk dat zij dit doen omdat hun (klein)kinderen of familieleden in Ekeren wonen.Ondertussen hebben zich reeds enkele vrijwilligers gemeld om in hun straat handtekeningen te verzamelen: (Gerardus Stijnenlaan en Hoogpadlaan) Zijn er nog vrijwilligers? Gelieve u dan te melden op info@hoekakker.be. Wij stellen indien nodig enkele bezwaarschriften ter beschikking. Dank bij voorbaat.

Samen met LENORA en RED de VOORKEMPEN ijveren we ervoor dat het gebied ten Noorden van Antwerpen nog leefbaar blijft.


Met vriendelijke groeten en hartelijk dank voor uw steun

Buurtcomité Hoekakker

 

PS

We durven het amper vragen, maar doen het nu toch: uw buurtcomité heeft tot nu reeds enkele belangrijke uitgaven gekend en ook kunnen rekenen op een gewaardeerde sponsor voor haar drukwerk (Printmonkey, Kapelsesteenweg 243, Ekeren) en een financiële steun van het (vroegere) wijkcomité Donk.

Maar om onze werkingsmiddelen toch enigszins aan te vullen durven we deze maal om uw steun vragen door een vrijwillige financiële bijdrage te storten op rekening BE64 3770 4014 0152. Hartelijk dank.


Terug

STEUN ONS MET EEN KLEINE BIJDRAGE