Bord

 

 

Beste buren

Hieronder het vervolg van onze  berichtgeving over het openbaar onderzoek “Park”.

Zoals aangekondigd zijn opnieuw bezwaarschriften aangewezen. Dit om te vermijden dat met de goedkeuring voor het park de bal verder aan het rollen gaat (lees: de betonmolen aan het draaien). 


De aanleg van het park en de keuzes die in dit verband gemaakt zijn, staan immers volledig in het teken van het bebouwbaar maken van de Hoekakker. En dit blijft een zeer bedenkelijke onderneming:

Omdat de Hoekakker er zo verdacht veel als Betonakker gaat uitzien, zijn we tegen.

De aanleg van het park volgens dit ontwerp zou ons bovendien de pas afsnijden naar een toekomst voor de volledige Hoekakker als park, natuur- of landbouwgebied.

Terug echter naar het hier en nu.

Ons bezwaarschrift is afgewerkt zodat we het via website en een huis-aan-huisactie ter ondertekening kunnen aanbieden. Zie ook deze pagina.

 

Het is zeer wenselijk dat u het standaarddocument zou personaliseren.
Er zijn veel argumenten: u kan er naar eigen voorkeur delen weglaten maar ....
... ook toevoegen! Anders dan bij het vorig openbaar onderzoek komt het minder op de juridische taal en meer op de persoonlijke toets aan. 
Denk daarbij vooral aan hinder en nadelen die u persoonlijk zal ondervinden eenmaal het park wordt aangelegd, zoals bvb
- Water: geur, wateroverlast, muggen, ongedierte, vervuiling, hogere waterstanden, penetratie door verdichting (intensieve landbouw) enz..
- Recreatie: lawaai, zwerfvuil, aantrekken van verkeerde recreanten, enz..
- Verkeer: geluidshinder parkeerproblemen door bezoek aan het park,
- Aanleg: grondverzet, uitzicht, enz..
- Veiligheid: meer kans op inbraken., enz..
Hoe dichter u bij het park woont, hoe meer reden u heeft om dit alles in aanmerking te nemen.

 

Indienen van het bezwaarschrift kan voor 7 maart via één van volgende kanalen

-          Via www.omgevingsloketvlaanderen.be met als referte: projectnummer OMV_2017008450

-          Via email gericht aan omgevingsvergunning@stad.antwerpen.be

-          Per brief gericht aan college van burgemeester en schepenen, t.a.v. afdeling vergunningen, Grote Markt 1 , 2000 Antwerpen

-          Schriftelijk aan het loket: Francis Wellenplein 1, 2018 Antwerpen
 

Handtekening hoeft enkel indien het als brief wordt ingezonden

Papieren exemplaren kan je altijd bezorgen (ten laatste op zondag 04/03/2018) op één van volgende adressen, we sturen ze dan samen op.

o    Gravenlaan 25

o    De Oude Landen 66

o    Willebeeklaan 29

o    Hoeklaan 4

Moedig  vrienden en buren aan om mee te ondertekenen.  Zo zorgen we opnieuw met velen  voor een leefbaar en groen Ekeren-Donk

Voor meer praktische info 1 adres: www.hoekakker.be

De uiterste datum waarop de beslissing wordt kenbaar gemaakt is 7 mei. Kans is echter groot dat de beslissing al vroeger valt.

We houden u op de hoogte

 

Met vriendelijke groeten en dank voor uw steun

 

Buurtcomité Hoekakker

 
PS
Hartelijk dank aan de vrijwilligers die samen met ons ons een deur aan deur bezoek afleggen in Ekeren-Donk. Extra kandidaten zijn nog van harte welkom..


Terug

STEUN ONS MET EEN KLEINE BIJDRAGE