Buurtcomité Hoekakker

Op 30 september 2016 konden de bewoners van Ekeren Donk voor de eerste maal kennismaken met “het voorlopig Masterplan Hoekakker” van de stad Antwerpen.

Niet alleen wordt een stad in een dorp gebouwd, maar bovendien is geen of onvoldoende rekening gehouden met de gevolgen ervan op ruimtelijke ordening, mobiliteit, waterhuishouding, landbouw, natuur, enz…


De zeer negatieve reacties bleven niet uit: “dit is een regelrechte aanslag op de leefbaarheid en het landelijk groene karakter van ons dorp”.
N.a.v. de talrijke individuele initiatieven en reacties van de bewoners werd besloten om de krachten te bundelen in een buurtcomité.

Dit buurtcomité - onafhankelijk van enige politieke strekking – heeft zich tot doel gesteld om de Hoekakker volledig te vrijwaren van bebouwing. Er zijn immers genoeg alternatieven te vinden in herbestemming van leegstand en verloederde gebouwen en domeinen. Hierin worden we gesteund door de recente ontwikkelingen van de Vlaamse Regering inzake betonstop


Kan u ons helpen bij analyse, evaluatie en onderzoek van rapporten, studies en publicaties m.b.t. dit project, dan graag een seintje aan info@hoekakker.be

 Wie zijn wij?

Wie zijn wij?

 

 

 

Contacteer ons

U kan ons mailen: info@hoekakker.be..

Indien U graag onze nieuwsbrieven wenst te ontvangen: stuur een mailtje naar: website@hoekakker.be..

 

 

STEUN ONS MET EEN KLEINE BIJDRAGE