HOEKAKKER PUIHOEK

 

 

 

HET MASTERPLAN HOEKAKKER


Hier kan u alle beschikbare informatie, afkomstig van de stad Antwerpen en de bouwheren De Ideale Woning en Vooruitzicht + de door de bouwheren aangestelde studiebureaus raadplegen
Nieuwe bijkomen de info wordt van zodra beschikbaar aangevuld


Proces studie BUUR :
Chronologisch overzicht (vanaf 2012 tot juni 2016) van de overlegmomenten die met Vooruitzicht, De Ideale Woning en BUUR tot heden gevoerd zijn in functie van het voorontwerp masterplan Hoekakker.

 

Stad Antwerpen: Masterplan Hoekakker – Ekeren :
Deze link brengt u op de website van de stad Antwerpen, en geven een gedetailleerd overzicht van de plannen i.v.m. de Hoekakker.
U kan er op een tijdlijn de verschillende stappen zien die nog zullen volgen; en verschillende documenten downloaden die een inzicht geven in het voorlopig masterplan. Ook de studies die werden uitgevoerd i.v.m. mobiliteit en wateroverlast zijn hier beschikbaar.

 

Mobiliteit MINT :
Hier vindt u rechtstreeks de mobiliteitsstudie die door het studiebureau MINT werd uitgevoerd


Watertoets IDMC :
Hier vindt u rechtstreeks het rapport inzake de watertoets, opgesteld door het studiebureau IDMC

 

DE PUIHOEK

Wordt de Puihoek, na de Hoekakker in Ekeren Donk, ook opgeofferd aan bouw- en betonwoede ?

Nog maar enkele maanden geleden werd met klem ontkend dat de Puihoek zal verkaveld worden. De stad Antwerpen heeft blijkbaar geen nood aan eerlijke, open en correcte communicatie naar haar bewoners.

Want wat stellen we vast? De firma Space-Lab heeft in opdracht van Immobel n.v. (nadat Antwerpen haar deel verkocht heeft) volgende studie uitgevoerd.

Met volgende link kan u op pag. 24-25 een tekst raadplegen waarin reeds verregaande plannen worden getekend voor een nieuw Masterplan Puihoek (oorspronkelijk voorzichtigheidshalve plan P genoemd!).
Dit is bijna een kopie van het Masterplan Hoekakker !

U kan de betrokken pagina ook lezen op volgend document. Studie verkaveling Puihoek

En alsof het nog niet genoeg is, hierna nog enkele andere documenten die wijzen op verregaande studies voor latere bebouwing – en het is nog niet gedaan !!!
Bekijk ze hier

Studie Puihoek


Vaak beroepen de beleidsmakers zich op open gebied als de waardemeter voor een woonomgeving.
Maar als puntje bij paaltje komt (lees: als de beleidsmakers de bouwpromotoren ontmoeten) zijn de waardemeters plots niet meer van tel. Steevast draait het uit op ontgroening en verkaveling!


Overigens konden we recent ( 27 maart 2017) in de krant lezen dat het stadsbestuur aan een website voor niet-stadsbewoners werkt zodat potentiële inwijkelingen zich geheel volgens hun eigen wensen op Antwerps grondgebied kunnen vestigen. Van Rob Van de Velde mocht het “gerust het booking.com van de Antwerpse bouwmarkt worden genoemd”.
Op deze manier wordt de nood aan woonuitbreidingsgebied zelf gecreëerd. Kan een  beleidsmaker  nog meer de verdenking van belangenvermenging op zich laden? (het betreffende artikel: lees het hier op GVA online)

In de Hoekakker zijn alvast 450 wooneenheden gepland, en in de Puihoek komen er naar alle waarschijnlijkheid nog eens 400 bij!

Met de 2 groene stukken landbouwgrond dreigt het landelijk karakter in Ekeren voorgoed te verdwijnen. Als pleister op de wonde wordt steeds een park aangelegd. Niet zomaar als cadeau, maar wel omdat dat uit pure noodzaak is om het overstromingsgevoelig gebied klaar te stomen voor bebouwing.

Laten we dit zomaar gebeuren ? Zonder inspraak ? Zonder burgerparticipatie ? NEEN

Steun de betonstop en teken onze petitie op https://www.ipetitions.com/petition/hoekakker.

En schrijf u in op onze bewonerslijst via mail . Zo blijf je op de hoogte van verdere ontwikkelingen.

Wil je meewerken met het buurtcomité om te voorkomen dat Ekeren een stad in een dorp wordt en het landelijk karakter voorgoed verdwijnt, geef dan eveneens een seintje, waarvoor dank bij voorbaat


Contact via info@hoekakker.be

Doe mee met onze poster- en flyeractie.

 


Teken onze petitie