Beste,

 

Op 17 mei laatstleden heeft de Vlaamse Regering haar goedkeuring gegeven aan de bouw van een spoorvertakkingscomplex op 13 m hoogte te Ekeren Oude Landen.

Dit heeft een zeer grote nadelige invloed op het behoud van de groene gordel (GruunRant / Groen-Kruis) gezien de toekomstige goederenspoorlijn minstens te Ekeren en te Merksem op een berm (talud) zal dienen te worden aangelegd.

En gaat de naastliggende A102 eveneens verhoogd op een berm worden gebouwd?

VZW RED DE VOORKEMPEN verzet zich ten zeerste tegen dit project en blijft ijveren voor het integraal behoud van de nog (weinig) resterende groene ruimten rond de stad.

We organiseren daarom een info-sessie in het kasteel van Schoten op zaterdag 29/6 te 10 u. Zie bijgevoegde flyer.

Kom mee op voor onze leefbaarheid en gezondheid, wees aanwezig en zeg het voort!

Tot dan.

Mvg.

 

J. Rombouts

RED DE VOORKEMPEN

 

 

 

Pagina 1

 

 


 

STEUN ONS MET EEN KLEINE BIJDRAGE