PROCEDURE BIJ DE RAAD VOOR VERGUNNINGBETWISTING:


BEROEP TEGEN DE OMGEVINGSVERGUNNING PARK


WAT VOORAF GING

 

Half november 2018 keurde Vlaams minister van Ruimtelijke Ordening Joke Schauvliege omgevingsvergunning voor het “park” goed.
Dat deze goedkeuring zonder veel omhaal gebeurde, heeft te maken met de zogenaamde saucissonering, nl. een groot project in twee splitsen om de nadelige gevolgen ervan te verschonen

Een debat over het voor en tegen van het onderliggend bouwproject  met daarbij veel Vlaamse thema’s (de betonstop, bouwen in overstromingsgevoelig gebied, de impact van het Toekomstverbond) werd op die manier omzeild. 

Zoals bekend hebben we intussen hiertegen beroep aangetekend bij de Raad voor Vergunningsbetwisting (RvVB).

De RvVB is een onafhankelijk rechtscollege dat sinds februari 2017 ook bij juridische geschillen aangaande omgevingsvergunningen het laatste woord heeft. 

 

INTUSSEN

 

In juli 2019 stelde het Vlaams Gewest, de Stad Antwerpen en de vergunningsaanvrager De Ideale Woning & Vooruitzicht een verweerschrift op tegen onze vraag voor vernietiging van vergunning voor het park.

Het verweerschrift besloeg net geen 90 pagina’s en diende tegen 23 augustus 2019 van een degelijke repliek te worden voorzien om de tegenpartij niet in het gelijk te stellen.
Dit gebeurde waarna begin maart 2020 een zitting volgde waarin onze advocaat zijn repliek kon toelichten en alle partijen werden gehoord.
De rechter besliste vervolgens om de verdere behandeling voor onbepaalde duur op te schorten totdat de Raad van State uitspraak heeft gedaan over het (hele) Ruimtelijk Uitvoeringsplan Hoekakker.
Voor inzage van het arrest: Klik hier

STEUN ONS MET EEN KLEINE BIJDRAGE